Krajské kolo olympiády v ruském jazyce

Ve středu 20. března proběhlo na Gymnáziu Dašická v Pardubicích krajské kolo soutěže v ruském jazyce. Žákyně Viktoria Romanovská, která reprezentovala naši školu, dosáhla skvělých výsledků, nejvíc bodů ze všech soutěžících. Bohužel nebyla oceněna, jelikož Viki má možnost procvičovat ruský jazyk i mimo školu. Byla jí doporučena účast v dalším školním roce v kategorii SŠ+, která je přímo určena pro žáky s možností procvičování jazyka mimo školu.

Obsahem soutěže byla část písemná i ústní. V písemné částí bylo čtení s porozuměním a na základě tohoto textu měli žáci zodpovědět otázky. Ústní část se skládala z krátkého představení a situačního dialogu s porotou bez přípravy a dále z konverzace na základě obrázku. V konverzační části soutěže se hodnotila jazyková pohotovost a kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost a gramatická správnost.

Viktorii děkujeme za výbornou reprezentaci Dobráku a přejeme jí v dalším studiu na základní a střední škole mnoho úspěchů.

T. Ilčíková

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.