Školní družina

Zápisní lístky do ŠD si rodiče dle zájmu vyzvednou u pí vychovatelek a odevzdají nejpozději do pátku 8. 9. 2023. Platby za ŠD zašlou na účet školy (č. ú.:41636611/0100),  nutné uvést jméno a třídu dítěte.

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.