SPOLU VČERA, SPOLU DNES, SPOLU ZÍTRA

loga s rameckem jpg

„Základní škola Lanškroun, Dobrovského 630, okr. Ústí nad Orlicí“

„Společně včera, společně dnes, společně zítra“

INFORMACE O MIKROPROJEKTU:

Projekt je charakterizován především prohlubováním dlouhodobé spolupráce mezi školami, při němž dochází k výměnným pobytům žáků, organizaci společných kulturních a sportovních akcí. Pečlivě volené aktivity projektu přináší žákům překonávání bariér, zejména jazykových a kulturních, rozvoj turistiky v příhraničních oblastech, poznávání historických památek a přírodních zajímavostí. Tyto poznatky jsou následně předávány i do rodin žáků. Projekt bude také rozvíjet enviromentální výchovu žáků.

AKTIVITY MIKROPROJEKTU:

- pravidelná on-line setkávání,
- charitativní běh,
- pěvecká soutěž a Festiwal Piosenki Klasowej v Dzierzoniowie,
- společně na květnový piknik po malebném Kladsku,
- setkání zaměstnanců partnerských škol,
- zimní pobyt v Čechách

NÁZEV PARTNERA/PARTNERŮ PROJEKTU:
Gmina Miejska Dzierżoniów; jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej w Dzierżoniowie

 

 

 

Společně 20 let

Prvního ledna v našich partnerských školách ZŠ Dobrovského Lanškroun a Szkole Podstawowej nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej v Dzierżoniowie začal probíhat projekt s názvem "Společně 20 let".

Mezi hlavní cíle společného projektu patří především pokračování v dlouhodobé spolupráci škol v oblasti kulturní, sportovní a turistické.Nemalou pozornost věnujeme upevňování a prohlubování vzájemných kontaktů mezi vrstevníky s důrazem na společné vzdělávání a pracovní činnosti v různých aktivitách projektu. Dále chceme žáky aktivně zapojit do akcí k 20. výročí naší vzájemné spolupráce. Neméně důležité je překonávání jazykových bariér, a s tím související růst motivace jazykového vzdělávání a rozvoj jazykových dovedností.

Projekt rozvíjí environmentální výchovu a vzdělávání, podporuje ekologické smýšlení, zdravý životní styl, osvojení si zásad bezpečného pohybu na horách.Dále předpokládá propagaci aktivního odpočinku spojeného se zdravým životním stylem.

Díky realizaci daného projektu vzroste atraktivnost Euroregionu Glacensis a následně se bude rozvíjet turistický ruch.

Dalším významným cílem projektu je reagovat na měnící se potřeby odborných kompetencí žáků v oblasti mechaniky a konstrukce. Projekt bude rozvíjet technické myšlení žáků, jejich přirozenou aktivitu, vytvářet prostor pro herní a experimentální cestu poznání. Spojením teoretických poznatků s praxí překonáme bariéry mezi vzdělávacími předměty netradičním způsobem. Řešením skutečných problémů z reálného světa v žácích probudíme energii a chuť učit se. Zavedeme je do oborů technologie, mechaniky a konstrukce. Učení se stane efektivním a tím snáze dosáhneme naplnění svých vzdělávacích cílů. K naplnění cíle použijeme stavebnice Merkur M4.

logo20let

loga s rameckem jpg

 

Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje

Naše škola je zapojena do projektu Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje, konkrétně jeho klíčové aktivity č. 2 - Podpora polytechnického vzdělávání. Cílem této aktivity je vznik síťe středních a základních škol, které budou vzájemně spolupracovat na podpoře polytechnického vzdělávání pedagogů škol prostřednictvím tematicky zaměřených projektových dnů připravených pro základní školy na středních školách. Součástí aktivit jsou rovněž kroužky pro žáky základních i středních škol. Na přípravě aktivit budou společně spolupracovat pedagogové ze SŠ i ZŠ. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/16_034/0008527

Příjemce: Pardubický kraj

Partneři projektu:

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje

Centrum celoživotního vzdělávání - zařízení pro DVPP Pardubického kraje

Centrum uznávání celoživotního učení Pardubického kraje, o. p. s.

Předpokládané celkové náklady na projekt: 87 958 205,95 Kč

Trvání projektu: 1. 2. 2018 - 31. 12. 2020

Klíčové aktivity realizované v rámci projektu:

Řízení projektu

Podpora polytechnického vzdělávání

Podpora čtenářské a matematické gramotnosti

Rozvoj kariérového poradenství

Tvorba školské inkluzivní koncepce Pardubického kraje

 

 

Škola dětí V

 skola deti 5

 

 

Škola dětí IV

 

 projekt sablony

 

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.