Úspěchy žáků

 

Třetí ročník soutěže Microtela

V pátek 20. května se v lanškrounském L'Artu konal 3. ročník vědeckotechnické soutěže Microtela. Naši školu reprezentovalo téměř 35 žáků a všichni si celý den náležitě užili. Po měsících příprav konečně mohli soutěžící prodat vše, co se naučili v technických kroužcích.

A jak jsme dopadli? Neváhám napsat, že výborně.

Micro:bit I. (I. stupeň)
2. místo: Vojtěch Krátký a Alex Tojmar, oba IV.B, s projektem „Maják"

Micro:bit II. (II. stupeň)
1. místo: Filip Resler a Petr Špirka, oba VII.A, s projektem „Aute - automatické terárium"

Stavebnice Fischertechnik (téma kolotoč)
2. místo: Nicholas Pebruanto a Jan Jureček, oba III.B

Ozobot (1. - 3. třída)
2. místo: Beáta Přibylová a Tereza Kolmanová, obě III.B
3. místo: Jan Švéda a Marek Odstrčil, oba III.A

Ozobot (4. - 5. třída)
2. místo: Tomáš Ficner a Dominik Petruň, oba IV.B

Projekty
1. místo: Jonáš, I.A, a Ondřej Zedníček, III.B, s projektem „Tornádo"
2. místo: Anna Slováková, III.B, s projektem „Starý kočárek se stane novým pelíškem"

Zvláštní cena Nadačního fondu Microla „Nejlepší programátor": Roman Mareš, VII.A

Všichni ocenění žáci obdrželi věcné ceny  a mohou se těšit na jednodenní červnový zájezd do iQLANDIE v Liberci.

Děkuji všem za vynikající reprezentaci Dobráku, za přípravu a účast na soutěži. Konkurence byla letos opravdu velká, takže pokud se někdo neumístil na předních místech, příští rok to určitě vyjde . Mé velké poděkování patří také panu zástupci P. Reslerovi, který se našim žákům věnoval a pomáhal jim nejen radami, ale také praktickými zkušenostmi a dovednostmi. 

D. Krátká, ředitelka školy

Krajské kolo biologické olympiády

Ve čtvrtek 19. května se konalo v Chrudimi krajské kolo biologické olympiády, do kterého postoupila ze třetího místa v okresním kole Katka Krátká ze VII.A. Znalosti a dovednosti všech soutěžících prověřilo několik úkolů, poznávání rostlin a živočichů, laboratorní úkol – zkoumání zásobních látek rostlin i vědomostní test. V silné konkurenci 15 soutěžících obsadila Katka v kategorii D třetí místo. K diplomu a věcné odměně získala poukaz na letní soustředění mladých biologů, které proběhne v Běstvině u Seče. Děkujeme za vzornou reprezentaci Dobráku a přejeme mnoho dalších úspěchů v přírodovědných soutěžích.

P. Resler, zástupce ředitele školy

 

Bücherwurm – nečekaný úspěch

Trio našich žákyň z 9.A ve složení Tereza Fajtová, Nikola Kubelková a Eliška Marešová se v pátek 22. 4. 2022 zúčastnilo online finálového kola kreativní soutěže v předčítání německých textů. Úkolem bylo samostatně nebo v týmu přednést/přehrát/interpretovat básně nebo krátké texty švýcarského autora Franze Hohlera. A to se jim podařilo na jedničku. V kategorii základních škol obsadily 1. místo.

Děvčatům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

I. Valentová

 

 

Festival vědy a techniky pro mládež v Pardubickém kraji – krajské kolo

V krajském kole Festivalu vědy a techniky se všem soutěžícím z naší školy dařilo přímo skvěle. Své projekty, na kterých ještě po absolvování okresního kola všichni zapracovali, zde představili tito žáci:
Karolína Rubešová (IX.A) – projekt Není plast jako plast
Klára Mihulková, Pavla Zapletalová a Pavla Černá (všechny VIII.B) – projekt První pomoc
Petr Špirka a Filip Resler (oba VII.A) – projekt AUTE (Automatické terárium)
V Pardubicích získali ve čtvrtek 17. 3. 2022 všichni jmenovaní hlavní cenu, tedy účast na stáži ve Francii. Kromě toho rovněž všichni obdrželi speciální ceny. Kája Rubešová a Péťa s Filipem od firmy Bühler Žamberk, Klárka, Pája Zapletalová a Pája Černá pak cenu děkana Chemicko-technologické fakulty Univerzity Pardubice.
Péťa s Filipem si zasoutěžili se svým robotem ještě na soutěži RoboRAVE, která proběhla po skončení hodnocení projektů v Pardubicích ve stejných prostorách jako Festival vědy a techniky, a získali druhé místo.
Všem zúčastněným blahopřejeme a děkujeme jim za vzornou reprezentaci naší školy!

Daniela Krátká

 

Soutěž zručnosti a technické tvořivosti

Letos jsme se poprvé zúčastnili „Soutěže zručnosti a technické tvořivosti 2021“, kterou pořádá firma Bühler CZ s.r.o ze Žamberku. Smyslem soutěže je podpořit děti a mládež, využívající svůj volný čas k tvůrčí činnosti s využitím manuální zručnosti a technické tvořivosti. Do tohoto ročníku bylo z regionu zapojeno 21 škol, 205 soutěžících a 130 přihlášených výrobků.
Soutěžilo se ve třech kategoriích:
I. Modely obsahující prvky elektroniky a 3D tisku
II. Modely z přírodních nebo průmyslových materiálů, pevné i pohyblivé
III. Modely ze součástek stavebnic, pevné i pohyblivé
Do boje jsme vyslali 6 týmů v těchto kategoriích:
I. Petr Špirka a Filip Resler (7. – 9. třída) – Kosmík
II. Pavlína Tomišková (4. – 6. třída) – lanškrounská radnice
Aneta Stejskalová (4. – 6. třída) - tác
III. Jakub Šípek (4. – 6. třída) – výcviková vojenská základna
Jan Beran (4. – 6. třída) – vojenské pancéřové vozidlo
František Mareš (4. – 6. třída) – LEGO Titanic
A jak jsme dopadli?
1. místo v kategorii I. (7. – 9. třída) si odvezl Petr Špirka a Filip Resler
Zvláštní cenu poroty v kategorii III. (4. – 6. třída) získal Jakub Šípek.
Děkujeme všem zapojeným žákům za čas, který věnovali přípravě výrobků do soutěže.

P. Resler

 

 

Velký úspěch v programování

To, že programování není jenom chlapecká záležitost, ale že i děvčata jsou velmi úspěšná a šikovná v této oblasti, nám potvrdila Daniela Flídrová, žákyně V. A. Danielka se zúčastnila soutěže Minecraft Cup 2021. V kategorii I. stupně základních škol v soutěži kreativity a programovatelných mechanismů vybojovala skvělé 2. místo. Její úspěch je o to cennější, že v dané kategorii soutěžilo přes 400 dětí, do finále jich postoupilo 20. Bohužel závěrečné klání se nekonalo prezenčně v Praze, ale stejně jako většina soutěží v tomto školním roce pouze online. Soutěžící obdrželi ráno zadání a za dvě hodiny museli odeslat řešení. A to se naší žákyni velmi podařilo .
Daniele moc gratulujeme k vynikajícímu úspěchu, děkujeme jí za úspěšnou reprezentaci školy v mnoha soutěžích a přejeme jí mnoho studijních úspěchů na víceletém gymnáziu.

Mgr. D. Krátká, ředitelka školy

 

Kraje pro bezpečný internet

Projekt Kraje pro bezpečný internet vznikl z grantového řízení Ministerstva vnitra ČR v roce 2014 a pokračuje pod záštitou Asociace krajů. Pardubický kraj je do něho zapojen již sedm let. E-learningové kurzy, videospoty, znalostní kvízy, prezenční semináře a další formy vzdělávání v oblasti bezpečnosti v kybernetickém prostoru mohou využívat žáci všech věkových kategorií, pedagogové, rodiče, senioři, pracovníci policie a sociálních služeb. Každým rokem se obsah vzdělávacích programů inovuje a přizpůsobuje novým trendům.

Online soutěž proběhla od září 2020 do konce března 2021. Po správném zodpovězení dvaceti kvízových otázek z oblasti bezpečného chování na internetu byli všichni úspěšní soutěžící z jednotlivých kol zařazeni do slosování o hodnotné ceny. Z naší školy se soutěže zúčastnilo 150 žáků. Štěstí se usmálo na Terezu Burešovou z 6. A, která dnes z rukou vedoucího školského odboru Pardubického kraje Mgr. Martina Kisse převzala ocenění za soutěžní kvíz 8-12 let.

Všichni žáci, kteří se soutěže zúčastnili, si zvýšili vědomosti o rizicích, možnostech prevence a pomoci při potenciálních hrozbách na internetu.

 

 

Okresní kolo Finanční gramotnosti

Soutěž Finanční gramotnost je určena všem žákům 1. a 2. stupně základních škol i žákům všech středních škol v těchto základních tematických okruzích: 1) informační gramotnost, 2) peněžní gramotnost, 3) cenová gramotnost, 4) rozpočtová gramotnost, 5) právní gramotnost, 6) ochrana spotřebitele.
Po absolvování školního kola, kterého se zúčastnili všichni žáci 9. a 8. tříd, se nejlepší trojice žáků ve složení Zuzana Kunčárová z 9. třídy a Jana Zapletalová s Filipem Jurčou ze třídy 8. A, snažila co nejlépe a nejrychleji odpovědět online na 17 otázek kola okresního. S dosaženými 14 body skončila nakonec na pěkném 2. místě.

Mgr. Gabriela Reslerová.

 

 

Okresní kolo Matematické olympiády kategorie Z5

Ve středu 21. 5. 2021 se konalo dlouho odkládané okresní kolo Matematické olympiády v kategorii Z5 – tj. pro žáky 5. tříd. Proběhlo také distančně, tedy Daniela Flídrová z 5.A řešila 3 zadané úlohy pod dohledem na naší škole. A byla velice úspěšná! Daniela vyřešila všechny úkoly, získala plný počet 18 bodů a obsadila 1. místo v okrese.

Blahopřejeme, děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy a přejeme mnoho úspěchů při studiu na gymnáziu.

Mgr. Gabriela Reslerová

Okresní kolo zeměpisné olympiády

Po školním kole zeměpisné olympiády, které se konalo 15. ledna 2020 a zúčastnilo se ho celkem 24 žáků druhého stupně ve třech kategoriích, se tři nejlepší žáci vydali na kolo okresní. To se konalo ve středu 26. 2. 2020 tradičně na ZŠ v Libchavách. Také letos se testovaly 3 typy znalostí a dovedností: 1) práce s atlasem, 2) písemný test geografických znalostí (práce bez atlasu), 3) praktická část – třídění a zpracování informací a dat. Celkem mohli žáci dosáhnout maximálně 100 bodů.
 V kategorii A (6. ročník ZŠ + 1. ročník osmiletých gymnázií) zkušenosti sbírala Anna Cinková z 6. B, která obsadila celkové 12. místo. V kategorii B (7. ročník ZŠ + 2. ročník osmiletých gymnázií) soutěžil Marek Hanyš ze 7. B, který letos zaostal za stupni vítězů pouze o 3 body a skončil na krásném 4. místě. V kategorii C (8. + 9. ročník ZŠ, 3. + 4. ročník osmiletých gymnázií) své znalosti testovala Veronika Reslerová z 8. A, která se s celkovým počtem 89,5 bodů prosadila mezi nejlepší a obsadila 3. místo v konkurenci 21 žáků.
 Všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

      Mgr. Gabriela Reslerová

Okresní kolo ve florbalu

Ve čtvrtek 5. 3. 2020 se konalo již tradičně v Brandýse nad Orlicí okresní kolo ve florbalu žáků 4. - 5. tříd základních škol.
V okresním kole se utkali vítězové čtyř okrsků a pátým družstvem byla pořádající základní škola.
Hned v prvním zápase se naše družstvo střetlo se ZŠ Libchavy a byla to jediná prohra na tomto turnaji 2:5. V dalším zápase porazilo ZŠ Jablonné nad Orlicí 6:3 a ZŠ Brandýs nad Orlicí 5:2. Poslední utkání se ZŠ Vysoké Mýto přineslo remízu, a tím i druhé místo v tomto turnaji, ze kterého do krajského kola postupují první dvě družstva.
Sestava družstva ZŠ Dobrovského Lanškroun:
Urban Jakub, Drábek Nikola, Jakab Dominik, Kobza Jan, Miškolci Tadeáš, Strmiska Tobiáš a Gregor Pavel

Cacek

 

Naše úspěchy v soutěži MICROTELA

Ve čtvrtek 16. května se konal v Multifunkční centrum L´ART 2. ročník soutěže MICROTELA. Mezi stovkou soutěžících se našich 26 žáků a žákyň rozhodně neztratilo a potěšitelné je, že zastoupení jsme měli ve všech soutěžních kategoriích.
V kategorii Projekty soutěžilo devět prací. Autoři si mohli zvolit téma Sametová revoluce na Lanškrounsku, Genealogie, popř. Upsikling (Oprava a využití starých hraček). Vynikající 2. místo získala Kateřina Krátká, IV. A, za zpracovaný projekt Sametová revoluce na ZŠ Gottwaldova ulice.
V malém sále se sešlo 10 týmů, které soutěžily v kategorii Fischertechnik. Starosta města R. Vetchý jim vylosoval úkol – sestrojení jeřábu. Základními kritérii pro hodnocení jednotlivých modelů bylo provedení, práce v týmu, kreativita a především funkčnost. Jeřáb sestavovalo pět dvojic našich žáků ze stavebnic, které jsme potom získali do školy. A opět druhé místo, pro ocenění si došli Anděla Slavíková s Romanem Marešem, oba ze třídy IV. A.
Skvělé druhé místo nám bylo souzeno i v kategorii Micro:bit II, ta je určena pro starší soutěžící. Tým ve složení Milan Minář, Matěj Skalický, Miroslav Haislar, 9. ročník, prezentoval vlastní projekt a dále musel splnit úkol, který byl zadán na místě.  
Nejúspěšnější byli naši žáci v kategorii Micro:bit I, ve které děti z I. stupně prezentují své znalosti a dovednosti v oblasti programování. Pomyslnou zlatou medaili vybojoval Filip Resler a Petr Špirka, oba IV. A, kteří sestavili robota Kosmíka, jenž dokáže cvičit, zpívat a představit se. V téže kategorii bylo uděleno také Zvláštní ocenění Nadačního fondu micro:la a e-shopu Megarobot.cz Jaromíru Flídrovi, V. B, a Daniele Flídrové, III. A, za Herní simulátor.
Vedle diplomů a věcných cen získali vítězové i hlavní cenu, a to autobusový zájezd do Světa techniky Ostrava v Dolních Vítkovicích. 
Všem soutěžícím děkuji za vzornou reprezentaci školy a gratuluji k vynikajícím výsledkům.

Dana Krátká, ředitelka školy

Superfinále plavecké školní ligy

Finále proběhlo v pátek 26. dubna 2019 v Rychnově nad Kněžnou. I v letošním školním roce 2018/19 závodilo přes 300 dětí z 15 škol. Do superfinále se probojovaly nejrychlejší štafety žáků 2. stupně základních škol a nižšího stupně víceletých gymnázií z oblastí Rychnova nad Kněžnou, Ústí nad Orlicí a Litomyšle.
V  kategorii B (7. třídy) byla ve finále tato družstva: ZŠ Dobrovského, Lanškroun, ZŠ Masarykova, Rychnov n. Kněžnou, ZŠ Zámecká, Litomyšl, ZŠ  U Školek Litomyšl. V kategorii D (9. třídy) postoupila do finále tato družstva: ZŠ Dobrovského, Lanškroun, Gymnázium F. M. Pelcla, Rychnov n. Kněžnou,
ZŠ Zámecká, Litomyšl a Gymnázium A. Jiráska, Litomyšl.
Abychom se dostali až do superfinále, museli jsme absolvovat čtyři kola v Rychnově nad Kněžnou. Mladší štafeta B postoupila z druhého místa ve složení: Terka Kmentová, Jana Zapletalová, Štěpánka Vlčková, Tadeáš Dostál a Filip Jurča. Starší štafeta D postoupila z prvního místa ve složení: Gabča Skalická, Anička Vlčková, Tom Jurča, Matěj Maršík a Matěj Skalický.
První kolo začalo v 9.00 hodin. Všichni jsme byli trochu nervózní, mladší plavci ho plavali poprvé a starší naposledy. Následovala krátká přestávka s potápěčem a hurá do druhého kola. Obě štafety plavaly, co jim síly stačily, a vyplavaly si krásná třetí místa.
Všem plavcům moc blahopřejeme a děkujeme za vzornou MOKROU reprezentaci školy. Mladší mohou příští rok opět porovnat své síly a starším plavcům děkuji za krásné výsledky během čtyř let. Bylo to s vámi moc fajn.

Mgr. Eva Jurčová

Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji

Festival vědy a techniky je soutěž pro děti základních a středních škol, jejímž cílem je podněcovat co nejvíce talentovaných dětí k odhalování a rozvíjení tvůrčích schopností prostřednictvím řešení konkrétních vědeckých a technických projektů. Letos se konal již XII. ročník této soutěže a žáci z naší školy se soutěže tradičně zúčastnili. Tentokrát se podařilo žákům ve spolupráci s pedagogy vytvořit  šest vědeckých projektů, a to:
1. Zábavná chemie – Štěpánka Rubešová, Klára Knollová (VIII. třída)
2. Život rostlin – Anna Vlčková, Zuzana Kunčárová (VIII. třída)
3. Vývoj vesmíru a evoluce – Sofie Marcová, René Špičáková (VII. B)
4. Víte, jak vám vaše telefony září do hlavy a těla? – Veronika Reslerová (VII. A)
5. Dítě a sociální sítě – Zuzana Kubešová, Marie Gregorová (IX. A)
6. Vzácné rostliny PP Lanškrounské rybníky – Gabriela Skalická (IX. B)
V pátek 15. 2. 2019 proběhlo v Lanškrouně okresní kolo této soutěže. Všechny projekty uznala porota natolik zajímavými, že jejich autorky postoupily do krajského kola, které se konalo ve dnech 13. a 14. 3. 2019 v Pardubicích. Úspěch našim žákyním zajistilo kvalitní zpracování daného tématu i výborná prezentace projektů před porotou. Nejúspěšnějším projektem v krajském kole se stal projekt žákyně deváté třídy Gabriely Skalické, která vypracovala nejen velmi kvalitní a časově náročný projekt, ale byla schopná ho výborně prezentovat, a to i v anglickém jazyce. Díky tomu se Gábina podívá v květnu do Francie, což je jedna z hlavních cen v této soutěži.
V rámci krajského kola se konala robotická soutěž Robo RAVE. V kategorii doprava míčků do zásobníku – manuální nakládání se na zkušenou vydal dvoučlenný tým žáků čtvrté třídy - Petr Špirka a Filip Resler. 
Všem žákyním gratulujeme k velkému úspěchu, kterým je už samotný postup do krajského kola, a přejeme hodně sil, elánu a chuti do práce na dalších projektech.

Daniela Krátká

 

Matematická olympiáda 1. stupeň – velký úspěch

Na naší škole tradičně proběhlo školní kolo matematické olympiády. Čtyři nejlepší žáci postoupili do okresního kola, které se konalo 30. ledna 2019 v Ústí nad Orlicí. Na základní škole Komenského se sešlo kolem čtyřiceti dětí, ale úspěšných řešitelů bylo pouze 31. K velkému překvapení naše škola obsadila všechna tři první místa, zasloužili se o to žáci z V. B. Nejvyšší počet bodů získal Jaromír Flídr, za ním se ztrátou jednoho bodu David Křivka a na třetím místě se umístil Lukáš Valenta. Mezi úspěšné řešitele patřila také žákyně Kristýna Hanáková. Všem zúčastněným gratulujeme. Zaslouží si pochvalu za velký úspěch a vzornou reprezentaci naší školy.

Daniela Smejkalová 

 

Okresní kolo Pythagoriády pro 5. ročník ZŠ

V pondělí 15. května 2017 se v Ústí nad Orlicí uskutečnilo okresní kolo matematické Pythagoriády pro 5. ročník ZŠ. Z naší školy se ho zúčastnila čtyři děvčata – Petra Šilarová, Kristýna Langerová, Veronika Reslerová a Elena Nováková. Soutěžilo dalších 29 dětí ze základních škol v Lanškrouně, Ústí nad Orlicí, České Třebové, Červené Vody, Žamberku, Chocně a Klášterce nad Orlicí. Samotné matematické klání probíhalo hodinu a výsledky jsme se dozvěděli hned na místě.

Bylo možné získat maximálně 15 bodů, což se jako jediné podařilo právě Petře Šilarové z naší školy, takže ve velké konkurenci vybojovala pro ZŠ Dobrovského 1. místo. Další dva stupínky „na bedně“ si odvezli Markéta Polanská a Jan Wawrzyczek z Červené Vody. Děti, které dosáhly 10 a více bodů, obdržely diplom pro úspěšné řešitele. Získala ho i Kristýna Langerová s 11 body. Všichni účastníci Pythagoriády dostali pamětní list a občerstvení, vítězové si vybrali hodnotné ceny.

Martina Látrová

Velký úspěch Dobráku v celostátním kole soutěže SAPERE

Ve středu 26. 4. 2017 se konalo v refektáři kláštera Emauzy v Praze finálové kolo 7. ročníku soutěže, do kterého postoupily vítězné týmy z krajských kol ve třech kategoriích. Letos se do této soutěže zapojilo více než 28 000 žáků a studentů. 14 zástupců krajů bylo rozděleno do dvou semifinálových skupin a čekalo na ně 10 otázek. První dva týmy z obou semifinálových kol postoupily do finále. Trojice našich děvčat z devátého ročníku, Kristýna Bednářová, Patricie Janíčková a Aneta Dorčiaková, po počátečním zaváhání bojovala v semifinálové skupině o postup. Zadařilo se jim a bylo z toho druhé místo znamenající postup. Děvčata bojovala nejen s otázkami, ale také s časem, který v mnoha případech rozhodoval o pořadí u každé otázky. Ve finále prokázaly naše reprezentantky vynikající znalosti, ale také pevné nervy a získaly neuvěřitelné druhé místo. Tím také překonaly sen paní ředitelky, ve kterém se jí zdálo, že získaly bronzové medaile.

Soutěžní otázky soutěže SAPERE aneb Vědět, jak žít byly koncipovány do těchto základních tematických okruhů: I. Životní prostředí a životní styl (zásady ekologie) II. Zdravá výživa (zásady stravování) III. Pohyb jako součást zdravého životního stylu (zásady pohybu) IV. Potraviny (zásady manipulace a základní informace) V. Prevence nemocí (zásady zdravovědy) VI. Smysly a vjemy v praxi (čich, chuť, hmat, zrak atd.)

Děvčatům gratulujeme k velkému úspěchu a děkujeme jim za příkladnou reprezentaci školy.

J. Kryštof

Naši žáci v celostátním kole Finanční gramotnosti

Soutěž Finanční gramotnost je určena všem žákům 1. a 2. stupně základních škol i žákům všech středních škol v těchto základních tematických okruzích: 1) informační gramotnost, 2) peněžní gramotnost, 3) cenová gramotnost, 4) rozpočtová gramotnost, 5) právní gramotnost, 6) ochrana spotřebitele.

Po absolvování školního kola, zisku prvního místa v okresním i krajském kole jsme se vydali na celostátní kolo do Prahy. V úterý 25. 4. 2017 se konalo v refektáři kláštera Emauzy finálové kolo 8. ročníku soutěže, do kterého postoupily vítězné týmy z krajských kol. Soutěžily trojice žáků prvního, druhého stupně a studenti středních škol. Čtrnáct zástupců z jednotlivých krajů bylo rozděleno do dvou semifinálových skupin a čekalo na ně 15 otázek. První dva týmy z obou semifinálových kol postoupily do finále. Trojice našich žáku z pátých tříd bojovala s otázkami, ale i s časem, který často rozhodoval o pořadí. Ondřej Böhm, Martin Jáneš a Tomáš Miškolci skončili v semifinále na 5. místě. I přestože nepostoupili do finále, je to obrovský úspěch a doufáme, že také v příštím školním roce budou takto skvěle hájit barvy naší škol. Gratulujeme jim k úspěchu a děkujeme za reprezentaci Dobráku.

J. Kryštof

Superfinále plavecké školní ligy

V Rychnově nad Kněžnou se ve čtvrtek 27. dubna uskutečnilo finále štafet žáků 2. stupně a nižších ročníků víceletých gymnázii. Do superfinále postoupila dvě nejlepší družstva z Rychnovska, Litomyšlska a Orlickoústecka. V letošním školním roce závodilo přes 400 dětí z 20 škol!!!

V naší kategorii B (7. třídy) postoupila do finále tato družstva: ZŠ Fr. Kupky Dobruška, ZŠ Zámecká Litomyšl, Gymnázium A. J. Litomyšl, ZŠ Bratří Čapků Ústí nad Orlicí, ZŠ Jiráskova Vysoké Mýto a my, z Dobráku.

Abychom se dostali až do superfinále, museli jsme absolvovat 4 kola v Rychnově nad Kněžnou. Naše štafeta postoupila z prvního místa ve složení: Matěj Skalický, Matěj Maršík, Gabča Skalická, Anička Vlčková a Tom Jurča. Bohužel finále se nemohla zúčastnit Gabča. 

První kolo začalo v 9.00 hodin. Všichni jsme byli docela nervózní, ale odhodlaní nechat tam úplně všechno. Finále bylo velké drama. Matěj Maršík rozjel štafetu dobře, doplaval na prvním místě. Matěj Skalický statečně udržel první místo, ale Anička to měla hodně těžké, přeplaval ji plavec z Dobrušky, který byl o dvě hlavy větší. Tom musel pořádně zabrat a podařilo se. Vyhráli jsme o pouhý dohmat ruky. Superfinále bylo prostě SUPER!!! Krásný pocit, spokojenost našich plavců.

Pak už jenom následovala přestávka a možnost vyzkoušet si přístrojové potápění. Ve druhé rozplavbě vše proběhlo v pohodě. Už nás čekalo JENOM vyhlášení výsledků a výstup na nejvyšší stupínek vítězů!!!

Moc a moc blahopřejeme k úžasnému výsledku a děkujeme za MOKROU reprezentaci školy!

Eva Jurčová

Úspěch v soutěži Bücherwurm

Ve středu 5. dubna se žákyně 9. ročníku Patricie Janíčková zúčastnila soutěže v předčítání v němčině, Bücherwurm 2017 (Knihomol 2017), která byla organizována Goethe centrem Pardubice. Úlohou soutěžících bylo přečíst krátký úryvek z německého textu (max. 5 min.) s pokud možno co nejlepší výslovností a výrazným přednesem. Zkrátka číst tak, aby se ostatní nenudili, aby poslouchali a příběh je zaujal. A to se naší žákyni bezesporu podařilo, neboť v silné konkurenci soutěžících z několika krajů obsadila krásné 3. místo. Pátě gratulujeme k vynikajícímu úspěchu a děkujeme ji za vzornou reprezentaci školy.

I. Valentová

 

První místo v okresním kole kancelářských aplikací,
počítačové soutěži pro žáky základních škol

Jako předchozí roky, tak i letos se ZŠ Dobrovského Lanškroun ve středu 1. 3. 2017 zúčastnila okresního kola počítačové soutěže pořádané SPŠE a VOŠ Pardubice. Soutěž v kancelářských aplikacích je každý rok vypsána pro žáky 8. – 9. tříd. Žáci během soutěže plní zadané úlohy v aplikaci textový dokument Word a tabulkový kalkulátor Excel.

A stejně jako v předchozích letech, tak i letos patřilo první místo naší škole a to zásluhou Petry Suché, kterou díky druhému místu doprovodí do krajského kola i Kristýna Bednářová. Děvčatům gratulujeme.

C.

 

PC-ák, krajská počítačová soutěž pro žáky ZŠ

Jako předchozí roky, tak i letos jsme se ve středu 7. 12. 2016 zúčastnili počítačové soutěže pořádané SPŠE a VOŠ Pardubice. Soutěž je vypsána pro žáky 8. – 9. tříd v těchto kategoriích: tvorba www stránek, grafický návrh a prezentace v PowerPointu, která je ještě zvlášť rozdělena na jednotlivé ročníky.

Než začnou soutěžící pracovat ve vybrané kategorii, tak ještě srovnávají své vědomosti v testu všeobecných počítačových znalostí. Zde rozhoduje nejenom správnost odpovědí, ale i rychlost zodpovězených otázek. Z velice početného pole soutěžících (152 žáků z 22 škol) se nejlépe z naší školy umístila Petra Suchá, která obsadila pěkné 6. místo, na 8. místě se stejným počtem bodů, ale horším časem skončila Kristýna Bednářová, 13. místo Aneta Dorčiaková, 16. místo Kristýna Filipová, 37. místo Jana Šemberová a 64. místo Natálie Poláková.

V hlavních soutěžích jsme měli zastoupení v prezentacích v PowerPointu a grafickém návrhu. Zde se podařilo zaujmout porotu svou prací nejlépe Natálii Polákové, která byla oceněna pěkným druhým místem. V grafickém návrhu se mezi oceněné na 3. místo probojovala Kristýna Bednářová.

Další soutěží byl S - ROBOT, soutěž robotiky a kybernetiky pro ZŠ. Jedná se o soutěž dvojic a spočívá v sestrojení a naprogramování robotického vozítka stavebnice LEGO MINDSTORMS EV3 v jazyce NXT-G, které co nejrychleji projede zadanou trasu a splní přitom určité úkony (zastaví na požadovaném místě, zahraje melodii, zobrazí text na displeji apod.).

V této soutěži za naši školu nastoupil Petr Nečas s Vojtou Pecháčkem, kterým se nepodařilo probojovat mezi oceněné dvojice.
Děkujeme všem zúčastněným za reprezentaci ZŠ Dobrovského Lanškroun a výhercům blahopřejeme.

C.

 

Superfinále plavecké školní ligy

V pátek 13. 5. 2016 se v Ústí nad Orlicí uskutečnilo finále štafet žáků 2. stupně a nižších ročníků víceletých gymnázií. Do superfinále postoupila vždy dvě nejlepší družstva z Rychnovska, Litomyšlska a Orlickoústecka.

V naší kategorii A (6. třídy) startovala tato družstva: 
ZŠ Fr. Kupky Dobruška 
I. ZŠ Zámecká Litomyšl 
Gymnázium A. Jiráska, Litomyšl 
ZŠ Bratří Čapků, Ústí nad Orlicí 
ZŠ 28. října, Žamberk 
ZŠ Dobrovského, Lanškroun

Abychom se dostali až do superfinále, museli jsme absolvovat 4 kola plavecké ligy v Rychnově nad Kněžnou. Naše štafeta byla první v tomto složení: Matěj Skalický, Matěj Maršík, Gabča Skalická, Anička Vlčková a Tom Jurča.

Bohužel z důvodu zájezdu do Anglie se hlavního závodu nemohli zúčastnit 3 plavci naší štafety. Takže nastalo dilema, koho vzít jako náhradníky. Sice to byla štafeta 6. tříd, ale mohly nastoupit i mladší děti, tak jsem vybrala Tadeáše Dostála a Fildu Jurču ze čtvrté třídy a doufala, že se neztratí. Vybojovali jsme krásné 3. místo ve složení Anička Vlčková, Matěj Skalický, Ted Dostál a Filda Jurča.

Pro nás to byla to moc pěkná zkušenost a všem plavcům děkuji za krásné výkony.

Eva Jurčová

Další fotografie naleznete zde (facebook).

 

Kancelářské aplikace

Kancelářské aplikace, počítačová soutěž pro žáky základních škol.

Ve čtvrtek 14. 4. 2016 proběhlo v Pardubicích krajské kolo počítačové soutěže, do kterého z okresního kola postoupilo z naší školy pět žáků.

Nejúspěšnější byl Adam Mareš, který obsadil pěkné 2. místo, na stupně vítězů (3. místo) dosáhla také Kristýna Bednářová, úspěšné je i 6. místo Petry Suché, na 11. místě skončila Aneta Dorčiaková a na 13. místě ještě Adam Váně.

Výhercům gratulujeme a všem děkujeme, za úspěšnou reprezentaci školy ZŠ Dobrovského Lanškroun.

C.

 

Dobrák pokračuje ve spanilé jízdě

Letošní finále Festivalu vědy a techniky AVAMET bylo opět bohaté na úspěchy našich žáků. Nejenže rovnou 100% přihlášených projektů postoupilo z okresního kola do finále, ale i zde jsme opět letos posbírali velké množství cen. Nesmírnou radost nám udělalo vítězství Kristýny Krátké s Patricií Janíčkovou s chemickým projektem „Polymery“ a plně funkční projekt dronu Ladislava Pavlase a Báry Maršíkové. Oba týmy v létě pojedou na zaslouženou studijní cestu do Francie. Nemenší radost nám činí zájem vysokých škol o naše žáky udělením výrazných ocenění. Patricie Janíčková a Kristýna Krátká získaly cenu děkana Chemicko-technologické fakulty Univerzity Pardubice a Kristýna Bednářová cenu děkanky Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové.

Do letošního ročníku robotické soutěže ROBO Rave jsme také vyslali tři soutěžní týmy. Tato soutěž probíhala v několika kategoriích. Z naší školy všechny tři roboti soutěžily v kategorii doprava míčků s manuálním nakládáním. Ze třetího místa a právem účasti na letní škole robotiky v Žamberku se radoval robot Petra Nečase a Vojty Pecháčka.

Téměř desetiletá práce s našimi žáky v oblasti vzdělávání v zájmových kroužcích, investice do jazykové vybavenosti dětí, rodilých mluvčích, vědeckých přístupů k práci a přízeň sponzorů přináší své zasloužené plody, lepší uplatnění žáků v dalším studiu i profesním životě. Úspěšná tradice zavazuje k další práci, a proto již chystáme další rozvoj v těchto oblastech.

Děkujeme všem žákům za jejich píli a sponzorům za neutuchající podporu, díky které se můžeme rozvíjet. Těšíme se již na příští jubilejní desátý ročník této soutěže.

PR

Další fotografie naleznete zde: 123 (facebook).
Video z krajského kola naleznete zde (YouTube).

Lucka na prvním místě v republice

Ve dnech 9. – 13. 11. 2015 se konala celostátní informatická soutěž pro žáky základních a středních škol - BOBŘÍK INFORMATIKY. Bobřík informatiky je předmětová soutěž podporovaná Ministerstvem školství. Soutěžící odpovídají na otázky z oblasti algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Soutěží se v pěti věkových kategoriích od 4. – 9. ročníku ZŠ a SŠ.
A právě v nejmladší kategorii dosáhla letos naše škola historického úspěchu v podobě 1. místa, o které se zasloužila žákyně 5. ročníku Lucie Flídrová, které se podařilo najít správné řešení ke všem otázkám, a to v polovičním čase než byl stanoven.

Nejlepší úspěšní řešitelé z jednotlivých ročníků:
4. roč. - Böhm Ondřej
5. roč. - Flídrová Lucie
6. roč. - Skalický Matěj
7. roč. - Kotrč Jiří
8. roč. - Procházková Nela
9. roč. - Mareš Adam

Další úspěšní řešitelé dle tříd: 
4. A – Reslerová Veronika, Šilarová Petra, Kuťáková Klára
5. – Pasterová Anna Katharina, Kylarová Lucie, Novotná Nikola, Valentová Denisa, Vlčková Anna, Slánská Daniela, Semerád Václav a Křivka Adam
7. A – Křížová Nela
8. – Nastoupilová Tereza
9. – Pavlas Ladislav

 

Talent Pardubického kraje 2015 je z Dobráku

Ve středu 11. listopadu 2015 převzala v sále Jana Kašpara krajského úřadu Kristýna Bednářová, žákyně 8. třídy, ocenění Mladý talent Pardubického kraje 2015. Z krátkého medailonku se o ní přítomní dozvěděli následující informace. Kristýna v osmém ročníku soutěže „Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji“ v kategorii Junior vyhrála hlavní cenu, a tím se stala celkovou vítězkou s projektem „Škola hrou pro základní školy“. Jako nejlepší řešitelka se zúčastnila květnové mezinárodní soutěže Broadcom MASTERS International a zároveň jako pozorovatelka největší soutěže na světě Intel ISEF  v Pittsburghu v USA. Intel ISEF je světově největší mezinárodní vědecká soutěž, které se účastní více než 1700 středoškolských studentů ze 70 zemí světa.
Ve svém proslovu Kristýna poděkovala rodičům za morální podporu a panu zástupci ředitelky školy Mgr. Pavlu Reslerovi za to, že ji k práci motivoval a pomáhal jí při jejím zpracováním. O sobě prozradila, že má hodně zájmů, hraje na klavír, maluje, účastní se mnoha soutěží, je všestranným člověkem. 
Kristýnin úspěch je o to větší, že v kategorii ZŠ byla předána pouze čtyři ocenění, v kategorii středních škol bylo ohodnoceno dvanáct studentů. Kristýna tak ziskem tohoto ocenění završila svůj projekt z oblasti programování a zároveň nebývalý úspěch z loňského školního roku. Na její úspěchy jsme náležitě hrdí, mojí milou povinností je Kristýně znovu pogratulovat a popřát mnoho studijních úspěchů i hodně štěstí v dalších soutěžích.

Mgr. D. Krátká
ředitelka školy

https://www.pardubickykraj.cz/aktuality/83410/ceny-mlady-talent-2015-pardubickeho-kraje-byly-rozdeleny  

http://orlicky.denik.cz/zpravy_region/je-jim-teprv-nact-a-uz-zazarily-20151113.html

Festival vědy a techniky 2015

Žákyně z „Dobráku“ jedou do Ameriky a do Francie

Historickým úspěchem ZŠ na Dobrovského ulici v Lanškrouně skončil již 8. ročník Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež, který se konal 20. března v Pardubicích. Naše škola tak završila osm a půl roku trvající rozvoj technického a přírodovědného vzdělávání.

Do letošního krajského kola postoupilo ze školy pět projektův soutěži FVTP a dva projekty v soutěži Robo Rawe. Patricie Janíčková a Kristýna Krátká s projektem „Polyakrylát sodný“ získaly Cenu děkana Chemicko-technologické fakulty Univerzity Pardubice a zároveň hlavní cenu, krátkodobou odbornou stáž ve Francii. V další kategorii Junior vyhrála hlavní cenuKristýna Bednářová s projektem „Škola hrou prozákladní školy“.Jako nejlepší řešitelka se zúčastní od 10. do 15. května mezinárodní soutěže Broadcom MASTERS International a zároveň jako pozorovatelka největší soutěže na světě Intel ISEF v Pittsburghu v USA. Intel ISEF je světově největší mezinárodní vědecká soutěž. Účastní se jí více než 1700 středoškolských studentů ze 70 zemí světa. Poděkování patří zejména panu učiteli Pavlu Reslerovi, který tyto úspěšné vědecké týmy vedl a připravoval.

Celkový úspěch školy je završen také stáží dvou učitelů, Mgr. Oldřicha Strnada a Mgr. Pavla Reslera, na mezinárodní soutěži I-SWEEEP ve dnech 4. května – 12. května 2015 v USA ve městě Houston. Soutěž I-SWEEEP pořádá společnost Harmony Public Schools a je zaměřena na projekty z oblasti energie, životního prostředí a inženýrství. V rámci programu učitelé navštíví tři školy sítě HarmonySchool, které jsou výjimečné tím, že spojují mateřskou, základní a střední školu. Bude možnost seznámit se se školským systémem, který je speciálně zaměřen na vědu, techniku, inženýrství a matematiku. Další možné náměty pro vědecké projekty učitelé získají při návštěvě NASA Space Centra.

A jaké by bylo malé ohlédnutí za osmi lety naší vědecké činnosti? Během této doby se podařilo jedenácti projektům získat hlavní cenu soutěže, a to krátkodobou stáž ve Francii pro dvacet žáků. Jeden projekt se probojoval donárodního finále soutěže vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže EXPO SCIENCE AMAVET v Praze. Tři projekty se účastnily finále Českých hlaviček v kategorii „Abaraxan“ v Praze, kterábyla určená žákům do 15 let za nejvýraznější projekt, práci nebo počin v technických a přírodovědných oborech. Čtyři týmy se účastnily týdenního mezinárodního robotického kempu. Již několik let se organizačně podílíme na pořádání okresního kola soutěže Festival vědy a techniky, které se koná v Lanškrouně.

Snažíme se o to, abychom u co nejvíce žáků rozvíjeli jejich tvůrčí schopnosti prostřednictvím řešení konkrétních vědeckých a technických projektů. To vše by se samozřejmě neobešlo bez obětavých pedagogů a také bez místních firem, které se podílí především na technické podpoře. Díky těmto aktivitám se nám v loňském roce podařilo vybudovat robotickou učebnu, ve které se vzdělává v rámci kroužků téměř šedesát dětí.

Každoročně se na závěr školního roku koná tradiční akce s názvem „Věda u školy“. V letošním školním roce to bude již 8. ročník. Celá akce je zaměřena na zpopularizování vědy a techniky u žáků základních a středních škol z Lanškrouna a okolních obcí. Jako hosté se „Vědy u školy“ účastní zástupci města, ředitelé základních a středních škol z Lanškrouna a také zástupci naší partnerské školy z Polska. Na této akci spolupracujeme se SOŠ a SOU z Lanškrouna a v posledních ročnících také s iQ parkem z Liberce. Letošní ročník „Vědy u školy“ se bude konat v pátek 19. června a již nyní může slíbit všem návštěvníkům velké překvapení.

Rok 2015 byl vyhlášen Rokem technického vzdělávání a děti ze ZŠ na ul. Dobrovského v něm mají již dobře nakročeno.

Více o Festivalu a výsledcích 8. ročníku na www.fvtp.cz.

Mgr. D. Krátká

 

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.