foto reditelka skoly
 
Vážení rodiče, naši příznivci a milí žáci,
 
měsíce červenec a srpen na Dobráku vůbec nepřipomínaly poklidné prázdniny, určené k relaxaci, odpočinku a načerpání nové energie. V areálu školy probíhaly stavební práce, dokončovala se stavba polytechnického centra. Kolem původní budovy školy vyrostlo lešení a začaly práce na opravě střechy, byla vyměněna okna v podkroví a v návaznosti na tyto činnosti vymalované celé podkroví. Všechny aktivity směřovaly k významnému výročí školy, jejím 90. narozeninám. Oslavy byly naplánovány od 16. do 21. září 2019, zahájili jsme je společně s žáky v pondělí 16. září slavnostním vztyčením školní vlajky a následujícím proslovem.
 
Vážené paní učitelky, páni učitelé, naše žákyně a žáci,
netradičně jsme se sešli před školou uprostřed měsíce září. Tím důvodem jsou narozeniny, narozeniny naší školy, která včera oslavila 90. výročí svého vzniku. Před devadesáti lety do ní vstoupili první žáci, první učitelé. V jednom z tehdejších časopisů se o ní psalo následující:
„Nová škola, ležící v České čtvrti při silnici k Šilperku, je všeobecně uznávána za jednu z nejkrásnějších škol v širokém okolí. Jsou v ní umístěny: 3 třídy školy obecné, 3 třídy školy měšťanské, mateřská škola a česká všeobecná živnostenská škola pokračovací. Má kromě obvyklých místností krásnou tělocvičnu, kuchyň, jídelnu, pracovny a dílny pro ruční práce ženské i výchovné. Jedinečným dojmem působí vymalování chodeb, jež těší se živé pozornosti návštěvníků. Ke hlavní budově je přistavěn byt ředitelův s překrásnou vyhlídkou, pod ním je umístěna mateřská škola.“
Naše škola byla krásná tehdy a myslím, že se mnou budete souhlasit i s tím, že je krásná i dnes.
K narozeninám patří dárky a přání. Naše škola dostane jeden veliký, a to nové polytechnické centrum, které bude slavnostně otevřeno v pátek 19. září. Mnohem více dárků a překvapení dostanete vy, žáci Dobráku, připravili je pro vás paní učitelky, vychovatelky a páni učitelé, rodiče. Během tohoto týdne vás čeká mnoho akcí, některé tradiční, jiné úplně nové. Doufám, že se vám budou líbit a budou vám připomínat 90 let naší školy.
Škole bych na závěr chtěla popřát, aby se dožila sta let v co nejlepší kondici, bez velkých oprav, aby do ní chodilo hodně vnímavých, chytrých a nadšených žáků, ale také loajálních a nápaditých učitelů, aby se mohla chlubit mnoha úspěchy, tak jako dosud. Aby se to toto přání splnilo, tak to především záleží na nás všech, a proto buďme hrdi na to, že chodíme do první české školy v Lanškrouně.
Mgr. Dana Krátká
ředitelka školy

foto reditelka skoly

Vážení rodiče, žáci a naši příznivci,

můj text k novému školnímu roku 2018/19 letos vzniká později, přesto bych chtěla nejdříve zrekapitulovat prázdninové události ve škole a v jejím areálu.
Rozhodně nelze říci, že by s koncem školního roku utichlo i veškeré dění na Dobráku. Hned na začátku července byly vymalovány třídy v prvním poschodí na hlavní budově a učebna pro budoucí první třídu. Pro nejmenší žáky jsme díky sponzorskému dary firmy neit-consulting nainstalovaly designové výukové a hrací prvky na vedlejší budovu.

Bohužel i smůla se nám lepila na paty, nepodařilo se opravit střechu včetně výměny střešních oken na hlavní budově. Firma, která vyhrála výběrové řízení, nechala pouze postavit lešení, a tím její aktivita skončila. V sobotu 25. srpna praskla na novější budově přívodní hadička k umyvadlové baterii. Naštěstí jsme tuto „katastrofu“ zjistili poměrně brzy a díky zaměstnancům školy a jejich rodinným příslušníkům rychle odstranili. V současné době čekáme, až vyschne poškozená třída a chodba, abychom je znovu vymalovali.

V září 2017 jsem v úvodním slovu napsala: „Do školního roku 2017/18 vstupuje naše škola s několika očekáváními. Pokud uspějeme ve výzvě MAS Lanškrounsko-IROP-Investice v oblasti základního a středního vzdělávání I, chtěli bychom na školní zahradě vybudovat přírodní učebnu. Stejný osud čeká i na regionální polytechnické centrum, doposud víme pouze to, že naše žádost se všemi náležitostmi úspěšně prošla prvním kolem schvalovacího řízení.“ A nyní už mohu hrdě uvést, že přírodní učebna - dřevěný altán, vyvýšené záhony a bylinková zahrada - je téměř hotová, stavební práce byly ukončeny, chybí pouze vybavení. Vznikl tak krásný kout na naší školní zahradě. 

A Regionální polytechnické centrum? I tady se hnuly ledy a v srpnu jsme začali stavět, tedy přesně řečeno bourat původní pavilon dílen, na jehož místě bude vybudováno technické centrum, které bude k dispozici nejen našim žákům, ale všem školám na Lanškrounsku. 

Doufám, že vše bude probíhat podle stanovených plánů a budu Vás moci pozvat na slavnostní otevření v září 2019, kdy si budeme připomínat 90. výročí vzniku naší školy, tehdy první české menšinové školy v Lanškrouně.

A co dalšího připravujeme pro nastávající školní rok? Budeme pokračovat v nastaveném směřování školy a ve spolupráci se Spolkem RoDo - rodiče pro Dobrák, z.s. Pevně věřím, že budeme navazovat na dosavadní výsledky naší školy a že pozice Dobráku se bude neustále upevňovat. Pokusíme se pokračovat v úspěších celostátního charakteru, ale i v dosažených umístěních v ostatních soutěžích. 

V závěru bych se ještě ráda zmínila o úspěchu našich čtyř, nyní už bývalých žáků, kteří velmi úspěšně složili mezinárodní zkoušku anglického jazyka Cambridge English Preliminary for Schools (PET), a rozšířili tak řadu našich absolventů s tímto certifikátem. Troufám si tvrdit, že jsme jednou z mála základních škol v České republice, jejíž absolventi se mohou pochlubit úspěšným složením této mezinárodní zkoušky. Adamu Marešovi, Veronice Hýblové, Romanu Kylarovi a Janě Šemberové bych chtěla touto cestou pogratulovat ke skvělému výsledku i nabytým jazykovým znalostem, které lze přirovnat úrovní k maturitní zkoušce. Paní Ing. Jiřině Skálové děkuji za čas, vytrvalost a především za znalosti, které předávala našim žákům.
S probíhajícím děním na Dobráku už můžu pouze konstatovat, že tento školní rok bude pro všechny náročný, proto bych chtěla popřát pedagogům, ostatním zaměstnancům i žákům hodně úspěchů, spokojenosti a pohodu ve škole.

Mgr. Dana Krátká
ředitelka školy

 

foto reditelka skoly

Vážení rodiče, naši příznivci, návštěvníci www stránek a milí žáci,

dovolte mi, abych vás oslovila na prahu nového školního roku 2017/18. Začátek září definitivně odzvonil prázdninám, léto je téměř za námi, a tak doufám, že vaše léto bylo plné nezapomenutelných dobrodružství, úžasných výletů, skvělých okamžiků, ale i šťastných návratů.

Během prázdnin jsme ve škole zrealizovali celou řadu oprav za účelem větší bezpečnosti žáků, či zlepšení prostředí. Mnozí jste si povšimli, že máme v areálu pěkně opravený stánek, ten už nebude sloužit komerčním účelům, ale pouze pro potřeby školy. Na hlavní budově bylo zrenovováno 38 původních dveří a zárubní. Na obou budovách jsme nechali vymalovat některé třídy a kabinety i vstupní prostor do bazénu. Úpravy se nevyhnuly ani školní zahradě, a tak bych ještě mohla pokračovat ve výčtu dalších prázdninových prací.

Do nového školního roku vstupuje naše škola s několika očekáváními. Pomyslně otevíráme dveře změnám, které se týkají podmínek pro vzdělávání, ale také prostor v naší škole a jejím okolí. Pokud uspějeme ve výzvě MAS Lanškrounsko-IROP-Investice v oblasti základního a středního vzdělávání I, chtěli bychom na školní zahradě vybudovat přírodní učebnu. Stejný osud čeká i na regionální polytechnické centrum, doposud víme pouze to, že naše žádost se všemi náležitostmi úspěšně prošla prvním kolem schvalovacího řízení.

A co připravujeme pro nastávající školní rok? Budeme pokračovat v nastaveném směřování školy a zejména ve spolupráci s rodiči. Velmi si ceníme pomoci neformální skupiny Rodičů pro Dobrák (RODO) a zároveň v ni i nadále doufáme, neboť pro nás není jen pomocí, ale zejména podporou i povzbuzením v naší činnosti a snaze.

Pevně věřím, že budeme navazovat na dosavadní výsledky naší školy a že pozice Dobráku se bude neustále upevňovat. Pokusíme se navázat na úspěchy celostátního charakteru, ale i na dosažená umístění v ostatních soutěžích a na výsledky v celorepublikovém testování žáků. Mnozí z vás si jistě už přečetli na www stránkách o úspěchu našich třech, nyní už bývalých, žákyň, které úspěšně složily mezinárodní zkoušku anglického jazyka Cambridge English Preliminary for Schools (PET). Certifikát má celoživotní platnost, není třeba jej obnovovat a je uznávaný mnoha institucemi v ČR i mezinárodně v přijímacích řízeních ke studiu či do zaměstnání. Martině, Kristýně a Anetě bych chtěla touto cestou pogratulovat ke skvělému výsledku i nabytým jazykovým znalostem. Paní Ing. Jiřině Skálové děkuji za energii, kterou předávala našim žákyním, a čas, jež jim věnovala. Také bych chtěla vyzdvihnout její „průkopnickou“ myšlenku jazykového vzdělávání v Lanškrouně, která přešla v čin hodný následování.

Na závěr bych chtěla popřát žákům, jejich rodičům, pedagogům a ostatním zaměstnancům hodně spokojenosti, trpělivosti, optimismu a pevné nervy. Doufám, že jsme všichni v pondělí 4. září vykročili pravou nohou, a tak nastávající školní rok 2017/18 bude úspěšný.

Mgr. Dana Krátká
ředitelka školy

 

 

foto reditelka skolyVážení rodiče, naši příznivci, návštěvníci www stránek a milí žáci,

dovolte mi, abych vás oslovila se zahájením nového školního roku 2016/17. Začátek září definitivně odzvonil prázdninám, a tak doufám, že jste prožili léto plné nezapomenutelných okamžiků. 
Do nového školního roku vstupuje naše škola s několika novinkami. Tou nejdůležitější je vybudování moderní jazykové učebny, která vznikla během prázdnin v přízemí hlavní budovy. Do rekonstrukce a přebudování stávající třídy jsme se mohli pustit jen díky finančnímu přispění města Lanškrouna, našeho zřizovatele, ale také díky sponzorskému daru firmy INA a firmy Vondra a Vondra. Tato učebna jistě přispěje ke zlepšení podmínek při výuce cizích jazyků.

Pro děti z I. stupně jsme připravili rozvrhy a záložky v barvách školy a s „Dobráčkem“, maskotem naší školy. Dobráček je mimo jiné také namalován na stěně na vedlejší budově a bude každý den vítat děti. Prvňáčci zasednou v čerstvě vymalovaných třídách do nových výškově nastavitelných lavic.

A co připravujeme pro školní rok 2016/17? Budeme pokračovat v nastaveném směřování školy a zejména ve spolupráci s rodiči, která je pro nás velmi důležitá. Pozveme Vás na charitativní vánoční jarmark, či charitativní běh, už teď připravujeme 10. ročník Vědy u školy, který se uskuteční v červnu. Rádi bychom rozšířili spolupráci s polskou partnerskou školou prostřednictvím předloženému miniprojektu v rámci Euroregionu Glacensis. Pomyslně otevíráme dveře mnoha změnám, které se týkají podmínek pro vzdělávání, ale také prostor v naší škole a jejím okolí.

V závěru bych chtěla poděkovat všem rodičům, sponzorům a našim příznivcům, neboť jejich pomoc i podpora zásadně rozšiřují naše celkové možnosti a my si jejich náklonnosti velice vážíme.

Do nového školního roku bych chtěla popřát žákům, jejich rodičům, pedagogům a ostatním zaměstnancům hodně spokojenosti, trpělivosti, optimismu a pevné nervy. Doufám, že nám všem přinese školní rok 2016/17 jen samé dobré zprávy a úspěchy.

Mgr. Dana Krátká
ředitelka školy

 

 

foto reditelka skoly

 Vážení rodiče, naši příznivci, návštěvníci www stránek a milí žáci,

dovolte mi, abych vás přivítala na našich nových, modernějších a přehlednějších webových stránkách, které byly spuštěny na samém konci prázdnin, a vlastně tak s předstihem zahájily nový školní rok 2015/16.

Škola se zároveň prezentuje v nových barvách a současně představujeme naše nové logo. Tři ruce. Ruce, symboly vzájemné pomoci a spolupráce mezi ŠKOLOU – ROD

Do nového školního roku vstupujeme se záměrem zkvalitňovat podmínky pro vzdělávání a připravujeme další novinky ve všech oblastech, a to jak ve kvalitě výuky, tak i v jazykové přípravě dětí, ale nezapomínáme ani na sportovní aktivity.IČI – ŽÁKY. Tři základní pilíře, na kterých staví naše škola. Těší mě, že otevření se školy spolupráci s rodiči již přineslo konkrétní výsledky v druhé polovině minulého školního roku. Ať už to byla návštěva Američana Petera Imwensiho, rodilého mluvčího, který se zapojil do výuky anglického jazyka, sponzorské dary nebo program červnové Vědy u školy. Výsledky potvrzují, že jsme vykročili po správné cestě. Chtěla bych poděkovat všem rodičům, sponzorům a našim příznivcům, neboť jejich pomoc a podpora zásadně rozšiřuje naše celkové možnosti.
Na nových webových stránkách www.zslado.cz veřejnost kromě informací pro žáky školy a rodiče nalezne také na příklad přehledné informace o provozu plaveckého bazénu a sauny, o stravování školní jídelny Madoret a další informace. Rodiče dětí například mohou využít systému Škola Online pro moderní komunikaci se školou.

Nastávající školní rok bude jistě pro všechny náročný, proto bych chtěla popřát žákům, jejich rodičům, pedagogům a ostatním zaměstnancům školy hodně úspěchů, spokojenosti a pohodu ve škole. Doufám, že nám všem přinese školní rok 2015/16 jen samé dobré zprávy a úspěchy.

Mgr. Dana Krátká
ředitelka školy

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.