Užitečné odkazy

http://www.occupationsguide.cz
průvodce světem povolání

http://www.infoabsolvent.cz
informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce

http://www.klickevzdelani.cz
informační portál Pardubického kraje

http://www.gwo.cz
průvodce světem povolání

http://www.msmt.cz
seznamy škol, důležitá data, stránky ministerstva školství

http://www.uiv.cz
seznamy škol, rady ke zkouškám, statistické informace, stránky Ústavu pro informace ve vzdělávání

http://www.stredniskoly.cz
přehledy středních škol

http://www.stredniskoly.eu
katalog středních škol

http://www.uradprace.cz
adresář informačních středisek úřadů práce podle míst

http://www.csicr.cz
informace o školách a jejich kvalitě

http://www.atlasskolstvi.cz
informace o školách a jejich kvalitě

http://www.istp.cz
integrovaný systém typových pozic

http://www.zkousky-nanecisto.cz
přípravné kurzy ke zkouškám, matematická pohotovost, doučování, jazyková příprava

http://www.scio.cz
národní srovnávací zkoušky, testy pro domácí přípravu, tištěné i on-line

http://www.doucovani.cz

http://www.skolazaskolou.cz

Úřad práce v Ústí nad Orlicí – Informační a poradenské středisko pro volbu povolání - zde je možné si objednat individuální návštěvu, mají přehled o nabídkách škol v regionu poradí, jak se v konkrétních oborech uplatňují absolventi s ohledem na situaci v kraji, tel. +420 950 172 445, pí Tomšová.

Pedagogicko-psychologická poradna v Ústí nad Orlicí – měla by pomoci zjistit schopnosti a dovednosti žáka studovat zvolený obor nebo pomoci v orientaci, jaký typ střední školy si zvolit
Tel. +420 465 521 296, +420 776 611 695, http://www.pppuo.cz
Pracoviště Lanškroun, budova ZŠ Dobrovského – boční vchod
ÚT, ST - dle objednaných klientů
Telefon: +420 777 914 459

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.