Provoz školní družiny

sd

 

 Motto : „ Naše školní družina – odpoledne začíná …
 Hrajeme si, zpíváme si, vyrábíme hezké věci …
 Máme krásnou zahradu, zlepší nám to náladu …
 Jaro, léto, podzim, zima – v družině je vždycky príma.“

 

4 oddělení s celkovou kapacitou 120 žáků
1. oddělení – Ing. Anna Berková
2. oddělení – Monika Kroulíková
3. oddělení – Petra Skřečková
4. oddělení – Klára Vacková

Provozní doba

Ranní družina od 6.00 – 7.45 hodin – pí vych. přebírá zodpovědnost po příchodu dítěte do školní družiny. Děti mohou přicházet na ranní družinu do 7.30 hodin. Pozdější příchod již není příchod do školní družiny, ale na vyučování. Učebny se otvírají v 7.40 hodin.
Odpolední družina – dle rozvrhu jednotlivých tříd do 14.30 hodin.
Konečná družina  do 16.00 hodin.

Provoz ŠD o prázdninách šk. r. 2023 – 2024 zajišťuje ŠD A. Jiráska, Lanškroun. Při zájmu je nutné přihlásit žáka ve své ŠD 14 dní předem.
Letní prázdniny:
- od 1. 7. – 18. 8. 2024 ŠD uzavřena (dovolená)
- provoz od 19. 8. – 30. 8. 2024 (při zájmu přihlásit žáka do 14. 6. 2024 ve své ŠD)
Pro malý počet zájemců nebude ŠD o letních prázdninách v provozu.

Přihlášení dětí
Provedou rodiče nebo jejich právoplatní zástupci písemně na zápisní lístek, po přihlášení je docházka povinná. Zápisní lístek lze doplnit dle potřeby (kroužky apod.)
Mimořádný odchod ze ŠD - odcházet mohou pouze na písemnou omluvu, opatřenou datem dne odchodu hodinou a podpisem zákonného zástupce. Nelze uvolnit na požádání po telefonu!!! Prosíme rodiče, aby si své děti nevyzvedávali v době od 13 – 14 hodin, kdy probíhají hlavní činnosti ŠD.

Platba
Proběhne vždy 1 x za 5 měsíců ve výši 750,- Kč (tedy 150,-Kč za 1 měsíc) a to vždy nejdéle do 15. dne druhého platebního měsíce (tj. 15. 10. a 15. 2.) na účet školy 41636611/0100 (do poznámky napište jméno, příjmení dítěte a třídu). 
Pokud není poplatek za žáka zaplacen, může ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení.

Pravidla
Žák se v družině řídí pokyny vychovatelky, neužívá hrubé a nevhodné výrazy a dodržuje pravidla společenského chování.
Žák odchází domů ve stanovenou hodinu, případně s doprovodem, který je uveden na zápisním lístku.
Doporučujeme vhodné oblečení a obutí na zahradu.

Naše školní družina je rozdělena do čtyř oddělení, ve kterých se děti věnují různým činnostem zaměřeným na výtvarnou, pracovní, literární a tělesnou výchovu. Hlavní důraz však klademe na relaxaci a volný výběr činností dětí ve spolupráci s vychovatelkami. Vzhledem k tomu, že je na naší škole nabízen velký počet kroužků, necháváme na volném rozhodnutí dětí, zda si zvolí činnost řízenou anebo si vyberou volné hry. Děti ve školní družině využívají též mnoha stolních her, stavebnic, hraček, skládanek. V rozumné míře také využíváme televize s videem a DVD. Děti se mohou zúčastnit různých výtvarných soutěží pořádaných DDM. K dispozici též mají různé knihy, časopisy, encyklopedie. Při pobytu venku navštěvujeme školní hřiště a krásnou zahradu za školou, kde děti mohou využít velkou dřevěnou konstrukci s houpačkami, lany na šplhání, průlezkou, dřevěný domeček, pískoviště, hřiště na fotbal, provazové lano, hrazdu a další prvky. Terénními úpravami vznikl svah, který mohou děti využívat ke hrám, soutěžím a k zimním radovánkám. Spontánní aktivita je praktikována za dozoru vychovatelek tak, aby se žák mohl samostatně projevit a rozhodnout o své činnosti. Vychovatelka zde funguje pouze jako rádce a dohled. Tato činnost je provozována zejména v odpolední klidové činnosti či pobytu venku. Paní vychovatelky se snaží podporovat děti v sebeobslužné činnosti a výchovně působit hlavně v oblasti mezilidských vztahů a v pravidlech slušného chování.
ZÁKLADNÍM PRINCIPEM PRÁCE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ JE HRA A ZÁŽITEK

 

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.