Informace pro budoucí prvňáčky

deti mala

Vážení rodiče, zde najdete informace k zápisu do první třídy a o tom, co všechno bude Váš malý školák na naší škole potřebovat.

 Chtěli bychom Vám pomoci se zorientovat v pravidlech, která jsou stanovena zákonem pro přijímání žáků do 1. třídy, proto uvádíme následující informace:

  • - k zápisu se dostaví děti, které dosáhnou do 31. 8. 2022 věku 6 let
  • při nemoci dítěte v den zápisu se rodiče domluví se školou na náhradním termínu
  • - při zápisu bude vyplněn zápisní lístek, pokud nebyl odevzdán prostřednictvím MŠ
  • u zápisu rodiče obdrží doklad o přidělení registračního čísla
  • - děti, které dosáhnou věku 6 let od 1. 9. až 31. 12. 2022, musí pro předčasný nástup doložit potvrzení z pedagogicko - psychologické poradny

Odklad školní docházky:
Není-li dítě po dovršení šestého roku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, požádá zákonný zástupce dítěte u zápisu ředitele školy o odklad školní docházky následujícím způsobem:
1. Zákonný zástupce dítěte vyplní žádost o odklad školní docházky a předá ji řediteli příslušné školy.

2. Žádost musí být doložena následujícími doporučujícími posouzeními:
a/doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (např. pedagogicko-psychologická poradna, SPC)
b/doporučujícím posouzením odborného lékaře nebo klinického psychologa Následně zákonný zástupce dítěte obdrží rozhodnutí o odkladu školní docházky.

Zahajovací schůzka bude ve čtvrtek 7. 9. 2023 v 15 hod. v 1. A

Informace pro rodiče prvních tříd

Nemocné dítě je nutné omluvit do 2. dne osobně, telefonicky nebo emailem.

Omluvenku do Notýsku (žákovská knížka) prosím ihned po návratu do školy (podle šk. řádu jste povinni omluvit absenci do dvou pracovních dnů po návratu do školy).

Při uvolnění žáka na žádost rodičů (rodinná dovolená apod.) je nutné vyplnění žádosti, potvrzení od tř. učitelky a ředitelky školy, žádost najdete na zslado.cz

Uvolnění žáka z vyučování (např. odchod k lékaři) pouze na písemné požádání, nikoliv domluva po telefonu, na omluvence musí být uvedené datum a způsob, jakým dítě odchází - odejde sám/a, vyzvedne ho...

Omluvenky na TV písemně (po nemoci , nachlazení apod.).

Pokud bude mít žák ve škole mobilní telefon, je po celou dobu vyučování vypnutý a v aktovce.

Nahlásit včas všechny změny (telefon, bydliště apod.).

Konzultační hodiny pro rodiče začínají říjnu, je nutná telefonická domluva, konzultace budou upřesněny v Notýsku.

Děti přicházejí do školy nejdéle v 7.45hodin, ve třídě musí být nejpozději v 7.55 hodin, aby se stihly v klidu připravit na vyučování, rodiče mohou doprovodit děti do šatny, dále pak odcházejí děti samy, v případě nutnosti zvoňte na zvonek.

Podepisovat každý DÚ, domácí čtení, Notýsek přes víkend, kontrola úkolníčku každý den!!!

O víkendu zkontrolovat penál, ořezat tužky a pastelky, doplnit chybějící věci.

Psací pero prosím nepořizujte - zatím budou děti psát tužkou č. 2.

Každý den číst, dbát u psaní na správné sezení a držení tužky.

Školní rok začíná 4. 9. 2023, slavnostně ho zahájíme před školou v 8 hod., pak půjdeme do třídy, konec bude cca 8.45 hod.

Prosím zajistěte pro své děti:

Aktovku.

Penál a do něj 2 měkké tužky č.1 a č.2, ořezávátko, guma, nůžky, pastelky, tubičkové lepidlo.

Netrvám na papírových deskách, do kterých se vkládají pracovní sešity, doporučuji plastové, které plní stejnou funkci, ale skoro nic neváží.

Cvičební úbor (oblečení a obuv do tělocvičny i ven, do tělocvičny nedoporučuji cvičky, ale tenisky, protože na parketách cvičky kloužou).

Sáček na cvičební úbor (můžete použít i tašku ze Štafety).

Přezůvky s plnou patou i špičkou.

Staré větší triko nebo košili na VV.

Obaly na pracovní sešity vyřešíme v září, ale prosím zakupte dětem přes prázdniny sešity s čísly (na tyto obaly ano): 513 - 2x 511 s pomocnou linkou – 2x 420 - 1x 440 – 1x 520 - 1x.

Pomůcky na vv zajistí škola, cena pak bude rozpočítána mezi děti.

Krabici papírových kapesníků.

Zajistěte si čip v jídelně Prosím zajistěte pro své děti.

 

V případě dotazů nás prosím kontaktujte: Mgr. Jana Kmentová - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Mgr. Štěpánka Skalická - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.