Plán akcí

sd mala

 

 

 

 

- přivítání prvňáčků (září)
- tvoření v ročním období
     podzimní – draci, houby, zvířátka, stromy, listy, přírodniny
     zimní – Mráz čaruje, mikulášské a čertovské tvoření, vánoční dílničky, sněhulák
     jarní – vítání jara, kytičky, barevné Velikonoce, čarodějnické tvoření, Den matek
     letní – prázdniny, louka, domácí zvířata, vodní zvířátka, zvířata v lese, v ZOO
- vánoční besídka
- den otevřených dveří
-  turnaj ve stolních hrách
- „Veselá zahrada“ – sportovní odpoledne pro děti
- spolupráce s DDM – hry a soutěže pro děti
- články o činnosti školní družiny
- maškarní karneval
- soutěž o korunu „Kuličkového krále“ (ZŠ B. Smetany)
- sportovní odpoledne ke Dni dětí

- bazén
- filmová představení
- zájmové činnosti v ŠD (pohybové, všeobecné, plavecké a hudební)

- důraz na vztahy mezi žáky (klima mezi žáky)
- rozloučení se školním rokem 

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.