Česko-polská spolupráce

cesko polsko

Pro naši školu není Polsko jen země, se kterou sdílíme hranice, ale především sousední země, v níž máme spoustu kamarádů a známých. Od roku 1997 se datuje naše spolupráce s partnerskou Szkolou Podstawowou nr. 3 v Dzierzoniowie. Každoročně se žáci našich škol setkávali na společných jednodenních akcích, např. turnaj ve vybíjené v Lanškrouně, pěvecká soutěž v Polsku, internetový šachový turnaj, ale absolvovali i vícedenní akce, např. týden na lyžích v Českých Petrovicích a turistický pobyt v Sovích horách. V rozmezí let 2009 – 2013 jsme úspěšně zrealizovali tři česko-polské miniprojekty pod názvy „Blíž k sobě ve společné Evropě“, „Žijeme ve společné Evropě“ a „Učíme se a pracujeme ve společné Evropě“, které byly spolufinancovány z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Z názvů je zřejmé, že projekty na sebe obsahově a myšlenkově navazovaly. V jejich rámci jsme pro děti zorganizovali 36 akcí. A které patřily k nejoblíbenějším? Určitě týdenní česko-polské lyžování, turistický pobyt v Miedzygorze a cykloturistika v okolí Dzierzoniowa, sportovní olympiáda, tvůrčí dílny. Děti se také těšily na Noc s Andersenem, Festiwal Piosenki Klasowej, šachové turnaje on-line a další. I po ukončení Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polsko pro období 2007 – 2013 naše školy nadále spolupracují a děti se potkávají při následujících akcích. Polská strana organizuje sportovní olympiádu a oblíbený Festiwal Piosenki Klasowej, polští kamarádi se účastní našich atletických závodů a zveme je na Vědu u školy, společně realizujeme Noc s Andersenem. Naši žáci se těší na každou příležitost, kdy se s polskými kamarády můžou setkat. Co považujeme za nejdůležitější při spolupráci? Přátelství, kamarádství, poznávání sousední země s jejími zvyky a kulturou, aktivně strávený čas, ale také rozvoj jazykových schopností. Vždyť děti se bez problémů domluvily buď anglicky, nebo využívaly své znalosti polštiny.

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.