Kam až došel Dobrák…? 

Začátkem září se před námi objevila výzva. Překonáme na Kopě loňský počet absolvovaných kilometrů – 3445 km? Ze zaznamenaných výsledků jsme zjistili, že lanškrounské Kopy 2023 se zúčastnilo 225 žáků i učitelů, což je více jak polovina osob ze školy. Celkem jsme zdolali 3560 km, z toho pěšky 1515 km a na kole 2045 km! Znamená to, že bychom z Lanškrouna došli do Bagdádu nebo do Barcelony a zpět. Výsledky nás mile překvapily, rekord se podařil! Ušli jsme o 115 km více než loni.

A ještě několik čísel na závěr.
Nejvíc kilometrů celkem zdolali:
1. místo: učitelé - 405 km; 2. místo: žáci 2.B - 325 km; 3. místo: žáci 9.B - 310 km
Průměrný počet kilometrů na 1 žáka ve třídě:
1. místo: třída 3.A - 14 km; 2. místo: třída 2.B - 13,5 km; 3. místo: třída 9.B - 12,9 km
Počet účastnících se žáků ze třídy:
1. místo: třída 2.A - 22 osob; 2. – 3. místo: třída 3.A a učitelé – 17 osob

 

Návštěva Salcburku a Hallstattu 

Dne 18. září vycestovali naší žáci 6. – 8. tříd na dvoudenní zájezd (exkurzi) do dvou nejhezčích měst Rakouska, a to Salcburku a Hallstattu. Celý program našeho zájezdu nám zajistila cestovní kancelář PRO TRAVEL s.r.o.
Na zájezd jsme vyrazili od naší školy ve velice brzkých ranních hodinách. První naší zastávkou se stalo vyhlášené město Salcburk se svým krásným historickým jádrem, které bylo zařazeno na seznam světového dědictví UNESCO. Zde jsme navštívili Dom sv. Ruperta a Virgilia, benediktinský kostel sv. Petra, arcibiskupský palác Residenz, rodný dům W. A. Mozarta. Byli jsme také v jedné z nejrušnějších ulic Salcburku, Getreidegasse.
Odtud jsme pokračovali do městečka St. Gilgen, kde jsme se projeli loďkou po Wofgangsee do St. Wolfgang, půvabného městečka v Horním Rakousku. Poté jsme pokračovali autobusem do lázeňského městečka Bad Ischl – bývalého letního sídla císařské rodiny, které si zamilovala i císařovna Sissi a kde také bylo podpisem stvrzeno vyhlášení první světové války, které začalo útokem na Srbsko. V tomto nádherném lázeňském městečku jsme měli zajištěno ubytování.
Druhý den ráno, hned po snídani, jsme odjeli do jednoho z nejkrásnějších městeček Solné komory – Hallstatt, které je také zařazeno na seznamu kulturního dědictví UNESCO. Zde nás čekal výjezd zubačkou na vrchol hory Salzberg. Navštívili jsme místní solný důl se zážitkovou prohlídkovou trasou Bergwerk-Salzwelten, která nás zábavnou formou seznámila s pradávnými metodami těžby soli v této oblasti, dále nám také byl objasněn pojem halštatské kultury. Součástí prohlídkové trasy byly dvě oblíbené atrakce, a to dvě dřevěné skluzavky na kterých jsme se mohli sklouznout a pohodová závěrečná jízda hornickým vláčkem. Po této vyčerpávající prohlídce jsme sjeli opět zubačkou zpět do údolí, kde jsme měli volný čas na občerstvení a nákupy suvenýrů pro naše nejbližší. Cestou z Hallstattu jsme se ještě zastavili v lázeňském městečku Gmunden a prošli jsme se podél jezera Traunsee. V odpoledních hodinách jsme se opět vydali zpět do České republiky, kam jsme dorazili v pozdních večerních hodinách.

Taťjana Ilčíková

 

4. září na Dobráku 

Nový školní rok byl vůči žákům velmi vstřícný, nezačínal 1. září, ale oním dnem, ke kterému se upínala jejich pozornost, bylo pondělí 4. září. Jak proběhlo? Slavnostní shromáždění žáků, rodičů a hostů před školou, taneční vystoupení děvčat z kroužku Sluníčko, vztyčení školní vlajky, proslov pí ředitelky a pana místostarosty Mgr. O. Strnada, přivítání 40 nových prvňáčků.
Na žáky školy čekalo překvapení. Pět nových laviček v prostoru před školou. Školní parlament rozhodl, že budou pořízeny z výtěžku z Charitativního jarmarku. Nezbývá než si přát, aby i na konci školního roku lákaly k posezení a odpočinku ve své plné kráse.

D. Krátká

 

Beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou 

Nový školní rok přivítali třeťáci a čtvrťáci ZŠ Dobrovského opravdu netradičně. Vydali se na cestu dobrodružnou říší. Průvodcem jim byla známá spisovatelka dětských knížek Ivona Březinová, která děti seznámila se svou tvorbou. Její příběhy jsou plné dětských hrdinů řešících problémy, se kterými se čtenáři mohou setkat v běžném životě. Některé knihy jsou také doplněny praktickými radami, jak se zachovat v mimořádné situaci. Na konci našeho putování proběhla autogramiáda. Děkujeme paní ředitelce městské knihovny za zorganizování netradiční besedy se spisovatelkou.

Za třeťáky a čtvrťáky paní třídní učitelky

 

Vyhlášení ředitelského volna 

Vážení rodiče,

na 29. září 2023 vyhlašuji ředitelské volno podle §24 odst. 2 zákona č. 561/ 2004 Sb.
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
z provozních důvodů.
Pro žáky z I. stupně je zajištěna školní družina, v provozu bude jedno oddělení.

Mgr. Dana Krátká

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.