Nejlepší žáci tříd

Se závěrem školního roku jsme v úterý 24. 6. 2023 ocenili nejlepší žáky z jednotlivých tříd. Slavnostní vyhodnocení, na které byli také pozváni rodiče, proběhlo v prostorách multifunkčního centra LART. O kulturní program se postarala děvčata z tanečního kroužku Sluníčko a také zazpívaly děti ze třídy 3.B. Nejlepší žáci z 1. – 5. tříd obdrželi knižní odměny, z II. stupně knižní poukázky, které zakoupil ze svých finančních prostředků spolek RODO. Gratulujeme těmto oceněným žákům a přejeme jim hodně dalších úspěchů.

1.A Anděla Hrubá
1.B Stella Veiglová
2.A Amálie Samuelová
2.B Tereza Štefanová
3.A Sára a Sofie Látrová
3.B Jiří Švéda
4.A Tereza Šegitová
4.B Vendula Košťálová
5.A Dominik Faltus, Daniel Dušek
5.B Beáta Přibylová, Anna Slováková
6.A Aneta Stejskalová
6.B Vojtěch Krátký
7.A Natálie Mikulová
7.B Sofie Todorová
8.A Eliška Kovářová
8.B Tobiáš Topinka
9.A Filip Resler, Kateřina Krátká, Petr Špirka, Roman Mareš
9.B Barbora Semerádová

 

Loučení devátých tříd

V úterý 25. 6. 2024 proběhlo v krásném prostředí Multifunkčního centra LArt předávání štafety žáky 9. tříd budoucím prvňákům. Poté následovalo loučení deváťáků, kteří si připravili společný program především tanečních vystoupení. Po šerpování třídními učitelkami zazpívali závěrečnou společnou píseň.

Za obě třídy poděkovala učitelům, rodičům i spolužákům Kateřina Krátká s následujícím proslovem:

Paní ředitelko, třídní učitelé, učitelé, drazí rodiče a jiní příbuzní a v neposlední řadě také vy, moji spolužáci.

Dnes jsme se tady sešli, abychom tak nějak oficiálně ukončili naše působení v této škole. Za tři dny dostaneme vysvědčení, některá lepší, některá horší, a každý si půjdeme svou cestou. Některá přátelství se rozdělí, jiná přetrvají a další se více prohloubí. Těch devět let jsme tu prožili víceméně v souladu a vybudovali si silný a přátelský kolektiv, ve kterém jsme se mohli cítit dobře, a to i přesto, že jsme dva roky, v páté a šesté třídě, strávili doma na online výuce kvůli covidu. I to je koneckonců součást vzpomínek na naše školní léta. Je mnoho krásných věcí, které jsme spolu prožili, lyžařský kurz v sedmé třídě, cyklistický v osmé a teď, v deváté i vodácký a také několik výletů, nespočet legrácek ve třídě a dalších vtipných situací.

Devátý ročník byl pro nás všechny svým způsobem výjimečný, ale i náročný. Kromě toho, že je to náš poslední rok zde, nás čekaly i příjímací zkoušky na střední školy, které měly letos změněné podmínky, a tak jsme byly takový ročník pokusných myší, na kterých se testoval nový systém přihlášek. Nicméně i toto jsme ustáli a nic nám nebránilo se na ně svědomitě připravovat. Velký dík tímto náleží i paní učitelce Semerádové a Reslerové, které nám poskytly doučování z českého jazyka a matematiky. Ty dva dny psaní příjímacích testů byly sice náročné, ale všichni jsme to zvládli, a tak se v září rozejdeme do svých, většinou i vysněných, škol. Další velkou zkouškou byla příprava akademie. To, jak se nám povedla, můžete posoudit sami.

Myslím, že je důležité poděkovat i lidem, kteří se o úspěšné dokončení naší školní docházky zasloužili. Proto tímto děkuji našim učitelkám z prvního stupně, paní učitelce Koudelkové a Málkové, které byly u našich prvních, koktavě přečtených slov, následně naším bývalým třídním učitelům, panu Štarmanovi a Paščenkovi, našim současným třídním učitelkám Vyoralové a Reslerové, všem ostatním učitelům, kteří nás učili a také všem rodičům, kteří s námi měli tu trpělivost. Vám všem patří velký potlesk.

Jak se říká, něco hezkého končí, ale něco hezkého taky začíná a my bychom teď měli upřít oči k naší budoucnosti. Přeji vám všem mnoho štěstí do dalšího života.

 

 

33. ročník atletických přeborů

Ve středu dopoledne 19. června 2024 se na ploše atletického stadionu Romana Šebrleho shromáždila atletická družstva lanškrounských základních škol a gymnázia, aby spolu již tradičně změřila své výkony v atletických disciplínách.

Dobrá nálada a některé velmi kvalitní sportovní výkony žáků 6. až 9. ročníků základních škol, to vše přispělo k velmi zdárnému průběhu celé akce, kterou podpořilo i velmi příznivé teplé a slunečné počasí. Velice kvalitní a pěkné výkony předvedli žáci i v atraktivní disciplíně, kterou je každý rok soutěž ve skoku do výšky.

Je mojí příjemnou povinností na tomto místě poděkovat všem, kdo se na zdaru podíleli – žákům devátých ročníků ZŠ Dobrovského, kteří pomáhali při pořadatelské činnosti, rozhodčím z řad učitelů příslušných škol, závodníkům i divákům, a samozřejmě, poblahopřát všem jednotlivcům, kterým bylo dopřáno pyšnit se na stupních vítězů.

Upřímně blahopřeji a těšíme se snad někdy příště.

V. Cacek

 

Exkurze do archeoskanzenu

Ve čtvrtek dne 13. června se 6. třídy vydaly na dějepisnou exkurzi do Uhřínova. Villa Nova Uhřínov je archeoskanzen v Orlických horách. Snaží se přiblížit středověkou kolonizační vesnici. Jsou zde aplikovány principy experimentální archeologie, tj. konstrukce staveb se opírá o archeologické nálezy té doby, k opracování se používají repliky dobových nástrojů apod. Jsou zde roubené polozemnice s trámy utěsněnými mazanicí, dále stavení z vepřovic, ale také různé středověké stavby od chlebových pecí, přes stodolu, až po kovárnu. Děti si vyzkoušely mletí mouky, rozdělávání ohně pomocí křemenů i střelbu z luku. Vlastnoručně si mohly upéct placky z namleté mouky.

VADO

 

Školní výlet 2. A + 2. B

V úterý 18. června se druháci vypravili na svůj školní výlet, letošním cílem byla Litomyšl. Obě třídy se prostřídaly při výtvarných činnostech i při prohlížení hraček. V Regionálním muzeu Litomyšl jsme měli objednaný program s výtvarnými dílnami. Děti se dozvěděly zajímavosti, techniku a postup při zdobení fasád domů pomocí sgrafit. Za pomoci šikovných lektorek si každý jedno sgrafito sám vyrobil, byla potřeba zručnost, rychlost, přesnost a pečlivost. Děti byly nadšené, protože se s touto technikou v praxi ještě samozřejmě nesetkaly. Z výletu si kromě suvenýrů vezly i hezký výrobek. Zbytek dopoledne jsme strávili v klášterních zahradách. Děti se osvěžily, odpočinuly si a dostatečně se občerstvily. Naštěstí zmrzlin měli ve stánku dostatek J Těšili jsme se také do Muzea domečků, panenek a hraček v Litomyšli. Podle názvu to vypadá spíše na holčičí zábavu, ale opak je pravdou, každý si tam najde něco, co by si chtěl odnést rovnou domů. Prohlídka byla interaktivní, protože ve vitrínách byly naaranžované některé pohádky nebo panenky představující skutečné osobnosti. Děti je měly za úkol všechny najít a na konci je čekala malá sladká odměna. Počasí nám přálo, žádná nehoda v autobuse ani během dne, svačiny snězené, kapesné utracené, takže výlet se nám vydařil na jedničku a můžeme se těšit na prázdniny! 

Za 2. třídy M. Látrová

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.