Žákovský parlament

deti trida malaNáš žákovský parlament je tvořen volenými zástupci všech tříd od 5. do 9. ročníku. Členové žákovského parlamentu jsou voleni svými spolužáky na třídních hodinách jednou ročně. Parlament se schází minimálně 2 x ročně a umožňuje žákům podílet se na chodu školy.

 Cílem je, aby žáci spoluvytvářeli pozitivní klima školy. Žákovský parlament je prostředkem pro výměnu informací mezi žáky jednotlivých tříd, vedením školy, učiteli a zaměstnanci školy. Zástupci tříd zde mohou přednášet návrhy a připomínky ke vzdělávacímu procesu a školnímu prostředí, připravovat a organizovat vlastní projekty. Povinností každého člena parlamentu je také informovat své spolužáky o průběhu jednání.

Zástupci parlamentu ve školním roce 2022/2023
 
Zástupci jednotlivých tříd

   6. A Lucie Fajtová, Natálie Mikulová
   6. B Radek Dušek, Pavlína Tomišková
   7. A Jana Vacková, Vojtěch Vávra
   7. B Liliana Smejkalová, Tobiáš Topinka
   8. A Adéla Tomišková, Filip Resler
   8. B Barbora Semerádová, Libor Nastoupil
   9. A Anežka Havlíková, Ondřej Žák
   9. B Pavla Zapletalová, Štěpánka Drexlerová
 
 
 

Městský parlament 2022/2023

Zástupci jednotlivých tříd

         7. A Jana Vacková, Tereza Fišerová, Ella Rybová
         8. A Adéla Tomišková, Filip Resler, Anděla Slavíková, Tomáš Hostovský
         8. B Barbora Semerádová
         9. B Richard Nosek

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.