Regionální polytechnické centrum

V pátek 20. září bylo v rámci oslav 90. výročí založení naší školy ZŠ Dobrovského slavnostně otevřeno Regionální polytechnické centrum, které vzniklo na místě původních dílen.
Slavnostní okamžik zahájilo IV. oddělení tanečního kroužku Sluníčko. Na školním dvoře se sešli žáci, učitelé, vedení naší školy i zástupci ostatních škol z Lanškrounska, představitelé Společenství firem a společně přivítali hosty: Ing. Bohumila Bernáška, člena Rady za Pardubický kraj, starostu Lanškrouna Mgr. Radima Vetchého, pana místostarostu Mgr. Oldřicha Strnada, projektanta stavby inženýra Antonína Němce, ředitele stavební divize firmy FORTEX inženýra Pavla Cygrýda a paní ředitelku Reginu Walendowskou s učiteli z partnerské školy v Dzierzoniowě.
V proslovech hostů zazněla přání všeho dobrého do budoucnosti, poté pan starosta předal žáků třípatrový dort s devadesátkou. Slavnostní akt ukončil pěvecký sbor Notičky pásmem pohádkových písní. Symbolickým přestřižením stuhy jsme společně odstartovali další etapu historie naší školy.
V polytechnickém centru vznikly odborné učebny zaměřené na výuku pracovních činností, přírodních věd, rozvoj polytechniky a práce s digitálními technologiemi. Žáci zde mohou získávat technické dovednosti a rozvíjet lásku k řemeslu. Centrum bude zpřístupněno veřejnosti i pro mimoškolní zájmovou činnost.

Iva Rozsívalová

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.