Pěvecká soutěž na Dobráku 

Letošní školní kolo pěvecké soutěže proběhlo 11. května 2023. Děti se na ni předem dlouho připravovaly a nacvičovaly svá pěvecká a taneční vystoupení. Všichni se velice snažili a svá vystoupení doplnili různými maskami, kostýmy, kulisami, hudebním i pohybovým doprovodem, prostě do toho dali vše. Porota ve složení: paní učitelka Daniela Smejkalová, paní vychovatelka Monika Kroulíková, paní ekonomka Katka Kocandová a za školní parlament Pavla Zapletalová, měla nesnadný úkol, neboť výkony soutěžících byly velmi vyrovnané. Hlasovalo se tajně a byli jsme velmi napjatí až do konce. Vítězové obou kategorií nás budou reprezentovat na pěveckém festivalu v naší družební škole v polském Dzierzoniowie. V letošním roce se do Polska podívají a zazpívají děti ze třídy III. B (Prázdninový kufr) a IV. B (Večerníček). Všechny děti se velmi snažily. Velká pochvala patří nejen jim, ale i učitelkám, které je na soutěž připravily a všem, kdo pomohli s organizací soutěže. Vítězům blahopřejeme a těšíme se na další ročník.

MAKOŠ

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.