Zázraky přírody na Dobráku

V úterý 11. června jsme se vydali na exkurzi do říčanských základních škol, kde nás čekaly tři výukové bloky.

Na 2. základní škole s rozšířenou výukou hudební výchovy jsme vyzkoušeli různé hudební nástroje a zpěv doprovázela kapela vytvořená z dětí.

V geoparku na 1. základní škole jsme prozkoumali krásy a zákonitosti vztahů neživé a živé přírody. Za odměnu jsme si mohli vyrýžovat pravé české granáty a vybrousit si kameny.

Vrcholem celé exkurze byl přírodovědný blok na 3. základní škole s moderátorem pořadu Zázraky přírody Vladimírem Kořenem. Ten nás velmi poutavým způsobem seznámil s projektem „Zachraň karase“. Cílem projektu je najít vhodné lokality pro vysazení karase obecného a zmapovat jeho rozšíření v České republice. Do dvou nově vytvořených rybníčků jsme vysadili 60 ks karase obecného, kdy jsme u každého kusu zaznamenali i jeho délku.

Děkujeme všem zapojeným pedagogům z říčanských základních škol, odboru školství Městského úřadu Říčany za velmi nabitý program a na příští školní rok již plánujeme další společné aktivity.

Pavel Resler

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.