PĚVECKÁ SOUTĚŽ NA DOBRÁKU

Letošní školní kolo pěvecké soutěže proběhlo 10. května 2024. Děti se na ni předem dlouho připravovaly a nacvičovaly svá pěvecká a taneční vystoupení, různé melodie bylo možné zaslechnout téměř od Vánoc. Všichni se velice snažili a svá vystoupení doplnili různými maskami, kostýmy, kulisami, hudebním i pohybovým doprovodem, prostě do toho dali vše. Porota ve složení: pan zástupce ředitelky školy Pavel Resler, paní učitelka Iveta Valentová, paní ekonomka Katka Kocandová a za školní parlament Filip Resler, měla nesnadný úkol, neboť výkony soutěžících byly velmi vyrovnané. Hlasovalo se tajně a byli jsme velmi napjatí až do konce. Vítězové obou kategorií nás budou reprezentovat na pěveckém festivalu v naší družební škole v polském Dzierzoniowie. V letošním roce se do Polska podívají a zazpívají děti ze třídy II. A (Popěvek kuřátek) a VI. A (Hlídač krav). Všechny děti se velmi snažily. Velká pochvala patří nejen jim, ale i učitelkám, které je na soutěž připravily a všem, kdo pomohli s organizací soutěže. Vítězům blahopřejeme a těšíme se na další ročník.

MAKOŠ

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.