ŘEMESLA 2024

Již 4. setkání našeho celoročního projektu ŘEMESLA nás seznámilo s technikou zpracování příze, předením a tkaním. V úterý 27. února naši školu navštívila lektorka Michaela Cinková, která dětem ukázala různé druhy vlny, příze, přírodní materiály a jak to vše naši předci využívali. Děti si dokonce samy vyzkoušely předení dvojnitě. Druhou lektorkou byla Hana Kozubová, která nám ukázala využití příze na tkalcovském stavu. I zde si žáci vyzkoušely tkaní koberečku nebo šály.

Zájem dětí byl tak velký, že díky paní učitelce Vetché nám po škole putují rámy na tkaní a děti si tak mohou stále zkoušet tkaní.

Děkujeme oběma lektorkám a těšíme se zase někdy na shledání.

Za 1. stupeň Mgr. Štěpánka Skalická

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.