Recitační soutěž na I. stupni

Ve středu 14. února se děti z prvního stupně sešly v aule polytechnického centra na recitační soutěži. Celkem se účastnilo 19 dětí a do poroty se posadila paní ředitelka Dana Krátká, paní učitelka Daniela Smejkalová a jako další členkou poroty byla paní ředitelka knihovny Linda Netušilová.
Děti byly rozděleny do třech kategorií. Děti z prvních tříd měly svou vlastní a byli v ní čtyři účastníci, porota to neměla vůbec jednoduché a po dlouhém rozhodování na první místo umístila Stellu Veiglovou z 1.B s básničkou Chobotnice kadeřnice, tu napsala Zuzana Pospíšilová.
Druhou kategorii tvořily děti ze 2. - 3. tříd, v této kategorii se umístila na 1. místě Amálie Samuelová ze 2.A s básničkou Moje panenka od Jiřího Havla, na 2. místě Jiří Švéda ze 3.B, který zarecitoval báseň Růže z lásky. Třetí místa porota udělila dvě, protože rozhodování bylo velmi těžké, jednou z umístěných byla Evelin Anna Pfitznerová ze 2.B s básní Bleší cirkus, druhým byl Lukáš Václavský ze 3.B s básní, kterou napsal Miloš Kratochvíl a nazval ji Zajíc a osel.
Třetí kategorie byla určena pro děti 4. – 5. třídy, ta byla také velmi početná. 1. místo s básní Až ze Sněžky s ježky pěšky od Jiřího Havla obsadila Vendula Košťálová ze 4.B. Druhá místa porota udělila dvě, jednou z oceněných byla Taťána Smejkalová s básničkou Uspávanka s Popelčiným oříškem od Jana Skácela a druhou Pavlína Marková s básní Vzpomínka na pravěké doby aneb zlatý věk, kterou napsal Michal Černík. Krásné třetí místo obsadila Anna Slováková z 5.B, která porotě přednesla básničku Jak taškář napálil taškáře.
Zvláštní cenu poroty dostal Dominik Faltus z 5.A za vlastní báseň, kterou nazval Roční období.
Všem dětem děkujeme za snahu, účast a odvahu. Budeme se těšit na další výkony v okresním kole, kam postoupili Amálie Samuelová, Jiří Švéda a Vendula Košťálová.

Jana Kmentová

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.