Společně 20 let

Prvního ledna v našich partnerských školách ZŠ Dobrovského Lanškroun a Szkole Podstawowej nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej v Dzierżoniowie začal probíhat projekt s názvem "Společně 20 let".

Mezi hlavní cíle společného projektu patří především pokračování v dlouhodobé spolupráci škol v oblasti kulturní, sportovní a turistické.Nemalou pozornost věnujeme upevňování a prohlubování vzájemných kontaktů mezi vrstevníky s důrazem na společné vzdělávání a pracovní činnosti v různých aktivitách projektu. Dále chceme žáky aktivně zapojit do akcí k 20. výročí naší vzájemné spolupráce. Neméně důležité je překonávání jazykových bariér, a s tím související růst motivace jazykového vzdělávání a rozvoj jazykových dovedností.

Projekt rozvíjí environmentální výchovu a vzdělávání, podporuje ekologické smýšlení, zdravý životní styl, osvojení si zásad bezpečného pohybu na horách.Dále předpokládá propagaci aktivního odpočinku spojeného se zdravým životním stylem.

Díky realizaci daného projektu vzroste atraktivnost Euroregionu Glacensis a následně se bude rozvíjet turistický ruch.

Dalším významným cílem projektu je reagovat na měnící se potřeby odborných kompetencí žáků v oblasti mechaniky a konstrukce. Projekt bude rozvíjet technické myšlení žáků, jejich přirozenou aktivitu, vytvářet prostor pro herní a experimentální cestu poznání. Spojením teoretických poznatků s praxí překonáme bariéry mezi vzdělávacími předměty netradičním způsobem. Řešením skutečných problémů z reálného světa v žácích probudíme energii a chuť učit se. Zavedeme je do oborů technologie, mechaniky a konstrukce. Učení se stane efektivním a tím snáze dosáhneme naplnění svých vzdělávacích cílů. K naplnění cíle použijeme stavebnice Merkur M4.

logo20let

loga s rameckem jpg

 

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.